Kuulventiilid

Krüogeenide käitlemisel kasutatavad kuulventiilid erinevad tavalistest kuulventiilidest mitmel olulisel moel. Esiteks on sellistel ventiilidel spindli pikendus, mis tagab spindli tihendi püsimise ainest soojemana. Kasutatud on ka äärmuslikult külmi olusid taluvaid materjale, mis tagab, et ventiil on puhas ja kuiv.

Krüogeenventiilide lahendustes on kuulventiilidesse loodud vaheruumi rõhueemaldus, kuna vaheruumi jääva külma vedeliku mahu kasvades ja gaasistumisel ilma rõhueemalduseta lõhuks see ventiili. Rõhueemaldus on tehtud ühele poole puuritud ava abil või vedruga isevallanduvate (self relieving) tihenditega. Puuritud ava on traditsiooniline ja kindel lahendus, mis sobib ka ujuva/toetuva kuuliga ventiilile (trunnion type), samuti on väga lahendus töökindel. Puuritud avaga lahenduse halvemaks küljeks on see, et ventiil saab olla vaid ühes suunas tihe. Edasi arendatuma variandina oleks sobilik kasutada isevallanduvaid tihendeid. Sellisel juhul on toetatud kuulventiili tihendid arvestatud nii, et ventiili vaheruumi rõhu tõusmisel torustiku rõhust suuremaks laseb tihend rõhul väljuda.

Krüogeenidele mõeldud kuulventiilide tootevalik on üsna laiaulatuslik. Muuhulgas esindame ettevõtteid nagu FEMA, OMB ja PENTA. Meie kaudu saab tellida pehme- ja metalltihendiga ventiile, mis on ka ujuva/toestatud ehitusega (peamsielt suurtematele läbimõõtudele). Korpuse ehituse variandid on top-entry ja side-entry. Ventiile on saadaval nii täisava ja ahendatud avaga.