Rõhulülitid ja termostaadid

Rõhulülitid ja termostaadid (ehk temperatuurilülitid) on protsessi ohutuslülititeks, mille abil seade piirväärtuse ületamise korral suletakse. Rõhulüliti jälgib rõhku ja termostaat temperatuuri.

Lahti-kinni juhtimine

Rõhulüliti tüüpiliseks rakenduseks on töö aurukatla rõhupiirikuna. Kui rõhk liigselt suureneb, suleb rõhulüliti rõhuallika.  Rõhulüliteid kasutatakse ka pumpade sisse- ja väljalülitamisel.

Termostaadi tüüpiliseks rakenduseks on näiteks töö kontuuride temperatuuripiirikuna või süsteemide sundjuhtimisel, kus termostaat annab näiteks signaali jahutusvee sissevoolu avamiseks, kui seatud temperatuur on ületatud.