Rõhuerinevusel põhinev mõõtmine

Kui protsessiainele avaldatakse survet, suureneb rõhkude erinevus. Mõõtes rõhkude erinevust ning arvestades aine tihedust ja kasutatava toru mõõtmeid, saab arvutada vooluhulga.

Mõõta saab nii vedelikke, gaase kui auru.

Eeliseks lihtne konstruktsioon

Rõhkude erinevuse mõõtmine on ammune ja suhteliselt lihtne vooluhulga mõõtmise meetod.

Meie esindatavad BOPP & REUTHER-i ja METRA rõhuerinevusel toimivad seadmed on saadaval kas eraldi paigaldatavalt või kompaktselt seadmesse integreerituna.

Arveldamisega seotud mõõtmistel kasutatakse peamiselt standardile SFS EN 5167 vastavaid mõõtmisviise.


Standardile SFS EN I5167 vastavad mõõtmisviisid on:

 • mõõtediafragma,
 • vooludüüs (ISA-1932),
 • Venturi düüs,
 • Venturi torud.


Standard määrab:

 • rõhuerinevusel toimiva seadme konstruktsiooni ja tootmisviisi,
 • vooluhulga arvutamise valemi,
 • rõhuerinevusel toimiva seadme vallandumisteguri erinevatele avasuhetele ja mõõtmisviisidele,
 • paisumisteguri gaasilistele ainetele,
 • sirged osad enne ja pärast mõõteseadet.
   

Väheste protsesside puhul on rõhk ja temperatuur stabiilsed. Seepärast tuleb aine tihedus ρ kompenseerida temperatuuri ja rõhu alusel. Kompenseerimise saab teha kas otse saatjas või kasutada eraldi kompenseerimisüksust.

Metall paisub soojenemisel. Arvutamisel võetakse temperatuuri muutusi arvesse muutes vooluava suurust vastavalt temperatuuri mõõtmistele ning eelnevalt määratud soojuspaisumistegurile.

METRA saatjaga rõhuerinevuse andurite lisavarustusse kuulub automaatne nullpunkti kalibreerimismoodul. See pikendab oluliselt mõõtmistäpsuse püsimist ja vähendab seadme kalibreerimisvajadust.