Aurujahutusmahuti

Auru jahutussüsteem koosneb mahutist, millel on integreeritud pihustimehhanism kuumutatud auru jahutamiseks veesüsteemi abil. Süsteem sobib kasutuskohtadesse, kus on vaja tõhusat lahendust ülekuumendatud auru muutmiseks küllastatud auruks. Aurujahuteid on saadaval eri kasutuskoormustele ning nii vertikaalse kui ka horisontaalse mudelina. Seadmed dimensioneeritakse eraldi vastavalt kasutuskohale ja protsessile. Seadmed peavad optimaalse toimivuse tagamiseks vastama peamistele termodünaamilistele nõuetele.

Süsteemi maksimaalne temperatuur ülekuumendatud aurule on +380 °C. Ülekuumendatud aur juhitakse pihusti kaudu mahuti veevanni, kus see edastab osa oma energiast, aurustades samas jahutusvett ja tekitades neist koos küllastunud auru. Auru jääkniiskus on maksimaalselt 2%.

Aurujahuti on varustatud integreeritud tilgaeraldiga, mis väldib jahutusvee sattumist auruliini maksimaalse koormuse ajal. Pinnakõrguse mõõtmiselektrood NRG või NRGT kontrollib jahutusvee pinnakõrgust ja elektrooniline juhtüksus tagab, et aurustunud jahutusvesi asendatakse lisaveega. Jahutusvesi juhitakse nõutava ülerõhu alla mahuti alaossa vastava reguleerimis- või magnetventiili abil. Kui siseneva auru temperatuur on väga kõrge, tuleb mahuti jahutusvett eelsoojendada.

Veevanni tüüpi aurujahuti on ainus auru jahutussüsteem, mis toodab küllastunud auru kogu seadistusvahemikus 0 – 100%.