Teflonkattega pöördklapid

Garlocki PTFE-kattega pöördklapid on loodud sööbivate, mürgiste, abrasiivsete ja plahvatusohtlike ainete kindlaks juhtimiseks.


Garlocki ventiilid on tuntud muuhulgas keemia-, naftatööstuse-, protsessi-, toiduaine- ja muudel tööstusaladel tänu oma kvaliteedile, tõhususele ja ka rasketes oludes usaldusväärsele tööle. Garlocki ventiilid valmistatakse vastavalt TA-Luft ja FDA nõuetele ning seega on neil SIL 2 sertifikaat  vastavalt standardile EN 61508.

Garlocki ventiilide puhul kasutatakse PTFE (= polütetrafluoreteen) katet, et tagada suurepärane kemikaalikindlus. Saksamaal Neussis asuvas Garlocki tootmisüksuses kasutatakse ventiilide katmisel isostaatilist valuprotsessi (granulaate pressitakse ühtlaselt igalt poolt), et tagada toodete kvaliteet ja vastupidavus.

Saksamaal Neussis asuv Garlock GmbH on sertifitseeritud vastavalt standarditele EN ISO 9001:2008 ja EN ISO 14001:2004.

Garlocki pöördklappide tootevariandid


GAR-SEAL

GAR-SEALi pöördklappe kasutatakse laialdaselt erinevates rakendustes, kus soovitakse kontrollitult juhtida sööbivaid, abrasiivseid või mürgiseid vahendajaaineid. GAR-SEALi kasutatakse voolamise ahendamiseks või sulgemiseks näiteks keemia-, nafta- ja paberitööstuse ettevõtetes. GAR-SEALi pöördklappide kasutamine parandab ettevõtte töökindlust ja vähendab hoolduskulusid.


MOBILE-SEAL

MOBILE-SEALi pöördklappe kasutatakse tsisternsõidukites, rongivagunitel, punkritel ning muudel transpordi- ja laomahutitel, mille osas nõutakse seadmetelt eriti suurt turvalisuse taset. MOBILE-SEALi ventiilid on sertifitseeritud vastavalt standardile EN 14432.


SAFETY-SEAL

SAFETY-SEALi pöördklappe kasutatakse rakenduste puhul, kus ei või tekkida elektrostaatilisi laenguid. See tagatakse elektrit juhtiva katte ja maanduse abil.


STERILE-SEAL

STERILE-SEALi pöördklappe kasutatakse steriilsete protsesside puhul näiteks ravimi- ja toiduainetetööstuses. Selle ventiili eriomaduseks on väline steriliseerimisvalmidus. Auru abil saab steriliseerida ventiili muidu ligipääsmatuid osi ilma, et aur puutuks kokku protsessiainega.


TOXY-SEAL

Selliseid ventiile kasutatakse hajasaaste vältimiseks keemiliste, ohtlike või mürgiste ainete korral. Ventiilid väldivad gaasistuva aine lekkeid keskkonda. Garlock TOXI-SEAL pöördklapp sobib selliseks kasutamiseks tänu lekkevältimise kambri ja topendi survetihendusele.


VENTIILITARVIKUD

Garlock pakub ka täielikku valikut ventiilide lisavarustust, näiteks spetsiaalseid lukustuskäepidemeid ja reduktoreid. Automaatikapoolel pakutav on laialdane, hõlmates ventiilide paigalduskomplekte, ajameid, lõpulüliteid ja asendiandureid.