Aurumuundurseadmed

Elektrijaamaprotsessides toodetakse aur tavaliselt ülekuumendatuna, nii et see ei kondenseeru asjatult ülekandetorustikes, vaid püsib auruna. Ülekuumendatud auru soojusülekandevõime on võrreldes küllastunud auru soojusülekandevõimega siiski tagasihoidlik ja seetõttu tuleb see jahutada küllastunud auru rõhule vastavale temperatuurile. Seda on võimalik teha aurumuundurseadmes.

 

Täpsus määrab valitava jahutusviisi

Ülekuumendatud auru jahutatakse tavaliselt nii, et auru hulka juhitakse kontrollitud moel jahutusvett. Selleks pritsitakse jahutusvett kas otse ventiilipessa või vahetult ventiili väljavoolupoolel asuvasse torustikku. See protseduur on suhteliselt lihtne ja tõhus. Jahutusvee lisamine võimaldab kõige paremini saavutada temperatuuri, mis on küllastunud auru temperatuurist 3 kraadi kõrgem.

Tihti varustatakse aurumuundur spetsiaalse laiendusega, mis on paigutatud kohe ventiili järele.  See võimaldab väheneva rõhuga aurul paisuda.  Laiendus pikendab ventiili kasutusiga ja vähendab mürataset.

Jahutuse nõutud täpsusest olenevalt juhitakse jahutusvesi laiendusosasse erinevaid tehnoloogiaid kasutades.  Jahutusvee saab auru hulka pihustada veeauruna või juhtida läbi veekelme.  Samuti saab laiendusosale vastavalt vajadusele lisada perforeeritud plaate ja summuteid, mis võimaldavad voolukiirust mürataseme vähendamiseks kontrollitult vähendada.


Kui protsess nõuab täielikult küllastunud auru, saab seda toota eraldi aurujahutusseadme abil.

Lisateave: www.konwell.fi/fi/tuotteet/hoyry-ja-lauhde/teollisuusventtiilit/sailiot/hoyrynjaahdytyssailio