Auru paisumahuti

Kirjeldus VD

Seade koosneb auru paisumahutist, kondensaadi sisendist, paisuauru väljundist ja kondensaadi väljundist ning mitmetest kaitse- ja kontrollseadmetest. Auru paisumahuti on mõeldud kõigile rakendustele, kus näiteks kondensaadist, katla väljundainest või kuumast veest genereeritakse paisuauru. Gestra VD paisuaurumahutid sobivad eriti katla väljapuhkepoole soojuse salvestamiseks. Seade planeeritakse ja arvestatakse süsteemi tööparameetrite alusel.


Kirjeldus VD23/26

VD23 ja VD26 auru paisumahutid moodustavad koos UNA ujuk-kondensaadieraldajatega kompaktse paisuaurusüsteemi. Mahutis on ühendused kondensaadi sisendile ning väljundid paisuaurule ja kondensaadile. Kasutusotstarve on paisuauru eraldamine kondensaadist. Mahutid on saadaval nii vertikaalse kui ka horisontaalse mudelina. Kõik paisuaurumahutid dimensioneeritakse vastavalt protsessi väärtustele.  


Tööpõhimõte (VD)

Kondensaat voolab mahutisse küljel asuva sisendühenduse kaudu. Sisendühenduse paigalduskoha tõttu toimib auru paisupaak nagu tsükloneraldi, sundides sisse tuleva kondensaadi mahutis spiraalselt voolama. Pöörlemisjõud eraldab kondensaadist paisuauru, mille jääkniiskus on alla 1%. Peale selle vähendab pöörlemisefekt voolamisest muidu tulenevat ja süsteemi komponente kulutavat erosiooni. Mahuti alaosa on loodud selliselt, et kondensaadieraldajasse minev kondensaat on vaba aurumullidest. VD paisumahutid on arvestatud töösurvele 12 baari ja temperatuurile max 200 °C. Kondensaadi pinda saab mahutis kontrollida visuaalselt lisavarustusena saada oleva magnetilise vedeliku pinnakõrguse mõõdiku abil. Kui vajalik, saab lisavarustusena paigaldada ka kondensaadieraldi möödaviigu. Mahutis on spetsiaalne kontrollava mahuti sissepoole vaatlemiseks.


Pumpavad või elektrilised/elektropneumaatilised kondensaadieraldussüsteemid on saadaval eraldi tellimisel.


Tööpõhimõte (VD23/26)

Kondensaat juhitakse mahutisse kaitseplaadi kaudu, mille ülesanne on vähendada kondensaadist seadmele tekitatavat erosiooni.  Kondensaadimahuti alaosa ehitus tagab, et kondensaat on kondensaadieraldisse jõudes aurumullidest vaba.