Proovide võtmine

Proovivõtuventiile on erineva ehituse ja tööpõhimõttega, kuid otstarve ja peamised omadused on kõigil ühised. Proovivõtuventiili abil saab võtta proovi puhtalt ja ohutult ilma tööprotsessi häirimata.

Head proovivõtuventiili on lihtne kasutada. See võimaldab ohutut survevaba proovivõtmist ilma, et keskkond või kasutaja puutuks kokku protsessiainega. Proovi koguse saab eelnevalt kindlaks määrata, mistõttu tuleb proovianumasse soovitud koguses ainet.

Proovivõtmine ei sega tööprotsessi ennast, mis tähendab, et voolamist ei pea süsteemis proovi võtmise ajaks peatama. Proov peab olema värske näidis torus voolavast ainest. Heas proovivõtuventiilis ei ole seega "surnud“ vaheruumi, nagu tavalises kuulventiilis. Kui tavalist kuulventiili kasutataks proovivõtuks, lisanduks vaheruumist proovi hulka vana ainet ja proov ei vastaks enam täielikult torus proovivõtmise hetkel liikuvale ainele.

Meie lahendused hõlmavad vedelate ja gaasiliste ainete proovivõtmise lahendusi erinevateks tööstuslikeks vajadusteks. Tootevalik hõlmab ka tooteid väga agressiivsete protsessiainete proovide võtmiseks.