Arvestus- ja kompenseerimisüksused

Vooluhulgamõõturid annavad mõõtmistulemuse vastavalt neis määratud rõhu- ja temperatuuri seadeväärtustele. Tegelikkuses võivad protsessiväärtused kõikuda seadeväärtuste mõlemale poolele ja energiaarvestite/kompenseerimisseadmete ülesanne on selle hälbe korrigeerimine. Eriti just arvete koostamisel on oluline vooluhulka väga täpselt teada.

Saadaval ka paigaldusvalmis komplektidena

Arvesti määrab maht- ja massvooluhulga ning energia väärtused. Suure täpsuse saavutamiseks tuleb rõhust ja temperatuurist sõltuvaid muutujaid pidevalt korrigeerida.

METRA ERW 700 on MID-sertifikaadiga arvesti kaugkütte vooluhulga ja energia mõõtmiseks.

Arvesti mõõdab vooluhulka ja temperatuuri/temperatuure. Saadud andmete alusel arvutatakse tarbitud energia.

Vee/glükoolisegu nominaalne soojusmahtuvus on veest erinev

Kütte-/jahutussüsteemides, kus kasutatakse vee/glükoolisegu saab määrata aine nominaalse soojusmahutuvuse. Vee/glükoolisegu nominaalne soojusmahtuvus sõltub temperatuurist ja erineb oluliselt vee nominaalsest soojusmahtuvusest.

ERW 700 energiaarvestis saab määrata aine nominaalse soojusmahtuvuse ja tagada selle kaudu energiaarvestuse õigsuse.

Arvestid tarnitakse kas kilpi paigaldamiseks või seinale kinnitamiseks valmis korpustes.