Gaas ja kütus
 
Gaas ja kütus

Gaaside ja kütustega seonduvas osas tutvustame peamiselt süttivate ainete valmistamisel, teisaldamisel ja kasutamisel vajaminevaid seadmeid. Gaaside osas püüame vaadelda kõiki gaase, kuid põhirõhk on siiski nn. energiagaasidel. Lisaks tutvustame krüogeeni sisaldavatele ainetele vajalikke seadmeid.

Süttivate ainete käitlemisel on vaja tuleohutuid ja plahvatuste suhtes kaitstud seadmeid. Tulekaitse osas on tooted valmistatud täiesti mittesüttivast materjalist, nagu nt metalltihenditega või grafiittihenditega sadulventiil, samas on need tooted läbinud arvukad standardiseeritud „fire safe“ tuleohutuskatsed. Plahvatuskaitse osas kuuluvad tootevalikusse ATEX’i nõuetele vastavad seadmed. Tootevalik sisaldab ka avariisulgventiile, mis võimaldavad torustiku sulgeda vähem kui sekundiga, ning leegitõkestid, mille abil saab vältida leegi levimist.


Ohutusega seonduvad olulise osana ka muud kaitseseadmed: kaitseklapid, mahutite õhutusventiilid, kaitseplaadid ning üle- ja alarõhuventiilid, mille abil saab tagada rõhu püsimise ohututes piirides. Turvalukustust kasutades veendutakse, et ventiile kasutatakse lubatud moel ja õiges järjestuses. Kiirsulgemisseadmete abil saab lihtsal moel tagada torustiku ohutu eraldamise muust süsteemist nt hooldustöid tehes.


Torustike ja seadmete tihenditest tilkuvad ained ehk hajasaaste saastab keskkonda ja muudab töötingimused ebameeldivaks. Peale selle on igasugune leke ka kadu torustikus voolavast ainest. Üldise abinõuna saab hajasaastet minimeerida keevisliidete ja kvaliteetsete grafiittihendite abil. Näiteks enamusel meie gaasi- ja kütuseventiilidel on kas ISO 15848-1 või TA-Luft emissioonisertifikaat. Hajasaaste seisukohast keerukatesse kohtadesse või komplitseeritud protsessiainele (nt vesinikule) soovitame ventiilide osas sülfoontihendiga lahendusi.


Kütuste temperatuuri, vooluhulka ja koostist saab juhtida mõõtmiste ja proovivõtmiste abil. Kui andmed on saadud, saab kütuse kvaliteeti kontrollida reguleerventiilide ja seguventiilide abil. Selleks on meie kaudu saadaval ka tervikmehhanisme, mis valmistatakse tehases vastavalt kliendi vajadustele.


Krüogeeni kasutamiseks mõeldud seadmed projekteeritakse ja valmistatakse nii, et need taluks äärmuslikku külma. Materjalide puhul on oluline tugevus ka külmades oludes, mis võimaldab tagada ohutu kasutamise. Krüogeenide gaasistamise puhul tuleb veenduda, et külm ei saaks kanduda soojale poolele. See on võimalik külmakaitsesüsteemi abil, mis sulgeb toru, kui temperatuur langeb liiga madalale.


Tänapäeva süsteemides juhitakse energiavooge terviklikult. Näiteks krüogeeni sisaldavate ainete keskkonnast oluliselt külmem temperatuur annab suurepärase võimaluse seda temperatuuride vahet ära kasutada. Kvaliteetne isolatsioon, nt topeltkattega torud, aitavad temperatuuride erinevuse hästi kontrolli all hoida. Temperatuuride erinevuse kaudu saab salvestada energiat näiteks mikroturbiinide abil. Tõhus soojuse edastamine ühelt ainelt teisele on võimalik plaatsoojusvaheti abil.


Gaasilistele ainetele – nüüd ka krüogeenile – sobivat teraskattega toru on tutvustatud meie energialahenduste osas.