Massimõõturid

Massivoolumõõturis liigub vool läbi vibreeriva mõõtetoru. Massivoolu mõjul muutub aga vibreerimiskõver nii, et alg- ja lõpuosa vahele tekib faasinihe. Faasinihke suurus on võrdeline massivoolu suurusega. Mida suurem on massivool, seda suurem faasinihe.

Meie tootevalik sisaldab VAF’i massimõõtureid ja Bopp & Reutheri termilisi massvoolumõõtureid.

Massvoolumõõtmine sobib erinevatele vedelatele ja gaasilistele kütustele. Mõõtur on saadaval eraldi elektroonika-/arvestusüksusega.