Automatiseeritud kondensaaditagastusüksus

Auruprotsessist tulev kondensaat kogutakse kondensaadimahutisse. Mahutist juhitakse kondensaat läbi õhueraldi tagasi. Selleks kasutatakse pindjuhtimise abil käitatavat pumpa. Pumpamissurvet saab reguleerida pumba parameetrite raames sulgventiili ja manomeetri abil.

Mahutid arvestatakse protsessis tekkiva kondensaadikoguse alusel, standardmudeli mahutite mahust piisab maksimaalselt 14 200 liitrile kondensaadile (60 m³/h). Suuremate mahtude jaoks on saadaval eritellimusel valmistatavad mahutid.