Saatjaga tasemeandurid

Teavet pinnataseme liikumisest edastavad regulaatorile tasemeandurid, edasi juhitakse  reguleerventiili ja pumpasid juba vastavalt määratud parameetritele.

Mahtuvuslik tasememõõtmine on tööstuses levinud pinnataseme mõõtmise põhimõte. Andur ja mahuti moodustavad kondensaatori kaks elektroodi. Pinnataseme kõrguse muutusest tekkiv mahtuvuse muutus muundatakse elektroonika abil pinnataseme andmeteks ja andur edastab 4-20 mA signaali süsteemi.

Rõhuvaheandurid ja äärikuga varustatud tasemeandurid sobivad samadesse kasutuskohtadesse kui elektroodandurid, ning ka kohtadesse, kus mõõdetakse näiteks elektrit mittejuhtivaid vedelikke, kemikaale jms või kui nõutav rõhu-/temperatuuritaluvus on elektroodide jaoks liiga suur.

Hüdrostaatilisel rõhul töötav saatja uputatakse ülevalt poolt mõõdetavasse vedelikku.

Magnetiline ujuk-saatja paigaldatakse mahutisse ülevalt. Ühendamisvõimalusi on mitmeid. Ujuki sees asuv magnet tekitab magnetvälja, millele reageerivad Reed-releed ning tänu millele toimub pidev tasememõõtmine. Magnetsüsteemiga tasemenäidikutele lisaks on saadaval ka saatjaga tasemeandureid, mis võimaldavad lisaks lokaalsele näidule luua pideva mõõtmise.


www.gestra.com

www.aplisens.com

www.nuovafima.com

www.intra-automation.com