Aurusoojusvaheti komplektid

Soojusvahetid moodustavad auru- ja kondensaadisüsteemide keskse osa. Meie tootevalik koosneb peamiselt plaatsoojusvahetitest, sest neil on hea surve- ja kuumataluvus, tõhus soojusedastus ja kompaktne suurus. Tüüpilisemad kasutuskohad on näiteks tarbe- ja lisavee soojendamine, turbiinist tuleva küllastunud auru kondenseerimine ning katla väljapuhke, pulseeriva auru ja suitsugaaside soojuse salvestamise süsteemid (ökonomaiserid).

Soojusvaheti materjali ja tihendusviisi saab valida mitmete eri variantide hulgast sõltuvalt sihtsüsteemi kasutusväärtustest, mille määravad aine, surve ja temperatuur. Meie soojusvahetid arvestatakse alati süsteemipõhiselt. Valmis kavandatud moodul on arvestamise aluseks kiirendades projekteerimistööd ja vähendades erinevaid tootevariante. Kõik soojusvaheti komponendid on vahetatavad ning need on valitud laialdase tootevaliku hulgast antud lahenduse tarbeks kõige paremini sobivaks.

Meie esindatavatest tootjatest on nt Gestra toonud turule enda valmis soojusvahetite tootesarja, mis koosneb peamiselt suuremõõtmelistest torusoojusvahetitest. Torusoojusvaheti veeruum on suurem, mis juhul protsessi auru abil soojendatava soojusvaheti toimimine on rahulikum.

Mooduli dimensioneerimiseks on vaja kliendi tööprotsessi lähteandmeid, milleks on soojusvõimsus, vooluhulk, surve ja temperatuur, kasutatav aine, lubatud survekadu, oletuslik määrdumistegur ning võimalikult soovitud üledimensioneerimine.

Konwelli valmistatavate moodulite juures kasutatakse Vahteruse toodetavaid kvaliteetseid Soome plaatsoojusvaheteid, mille omadused on optimeeritud vastavalt tootmistingimistele. Pikaajalised praktilised kogemused ning pidev tootearendus on tõstnud Vahteruse üheks tuntumaks ja kvaliteetsemaks soojusvahetite tootjaks üle kogu maailma, mille tõenduseks on arvukad patendid ning innovaatiliste lahenduste eest saadud auhinnad.

Soojusvaheti reguleerimiskontuur, sulgventiilid ning kondensaadieraldid on valitud Saksamaa tootjate Gestra ja Ari Armatureni toodete hulgast, mille kvaliteet on leidnud kinnitust juba Konwelli aastakümneid toimunud kasutamise käigus.


Protsessist sõltuvalt võib soojusvaheti ühendamisel olla vaja näiteks soojendusauru kuivatit või soojusvaheti eraldi ülekuumenemiskaitset. Tarnime ka selliseid erilahendusi vastavalt klientide vajadustele.


Tööpõhimõte


Tavaliselt toimib soojusvaheti äärikupool aururuumina, kuhu juhitakse protsessiauru soojendatava aine väljundliini määratud temperatuuri alusel. Soojusvahetisse juhitava auru koguse kontrollimise eest vastutab eraldi reguleerventiil auru sisendpoolel. Ventiilitüübina võib kasutada omatoimelist temperatuuri reguleerventiili või elektrilist/pneumaatilist reguleerventiili. Hoonete küttesüsteemide soojusvahetusmoodulites kasutatakse teatud juhtudel reguleerventiili ka soojusvaheti kondensaadipoolel. Ohutuse tagamiseks võib omatoimelised reguleerkontuurid varustada iseennast kontrollivate temperatuuri piirajatega, kuid elektrilistes/pneumaatilistes süsteemides on turva- ja kaitsefunktsioonid veelgi laialdasemad. Reguleerventiili õige valimine ja arvestamine on õigesti toimiva soojusedastusmooduli väga tähtis osa.

Eriti just protsessi käivitamisel ja suurte koormuskõikumiste ajal tuleb tagada, et soojusvahetis ei tekiks hüdraulilisi lööke, mis tähendab, et tuleb hoolitseda piisava kondensaadieralduse eest.

Soojusvaheti väljundpoolele paigaldatakse sõltuvalt objektist kas ainult kondensaadieraldi või kondensaadieraldi integreeritud kondensaaditõstjaga, mille ülesanne on juhtida soojusvahetis oma energia üle andnud kondenseerunud aur süsteemi kondensaadieraldusliini. Kondensaaditõstjat on vaja olukordades, kus surve erinevus auru- ja kondensaadiliini vahel on nii väike, et soojusvaheti osalisel koormusel ei suuda surve erinevus kondensaati soojusvahetist eemaldada. Kui soojusedastuse vajadus väheneb ja reguleerventiil hakkab auruvoolu vähendama, väheneb ka surveerinevus soojusvaheti sees. See toob kaasakondensaadieralduse vähenemise ning selline reaktsioon toimub kõigis soojusvahetites sõltumata nende üledimensioneerimisest. Kui kondensaadieraldus halveneb, hakkab kondensaadi pinnatase soojusvahetis tõusma, mis toob kaasa töö halvenemise.

Osa soojusvaheteid on vaakumi tekke vältimiseks ja ebatõhusa kondensaadieralduse parandamiseks varustatud vaakumkaitseklapiga . Vaakumkaitseklapi kaudu pääseb süsteemi siiski atmosfäärigaase, mis toimivad soojusvahetusprotsessis isolaatorina. Kui vaakumkaitseklappi ei kasutata, vähenevad kondensaadi gaasisisaldus ja temperatuuri kõikumine, mis toob kaasa tõhusama soojusvahetuse. Kaovad ka soojusvahetusmooduli korrosiooniprobleemid ja hüdraulilised löögid, mis vähendab hoolduskulusid. Peale selle väheneb protsessivee keemilise töötlemise vajadus. Vahteruse plaatsoojusvahetid on loodud nii, et need taluvad vaakumit.