Tiheduse mõõtmine

Õli ja hägususe mõõtmine põhineb liinist võetaval aine proovil, mis suunatakse läbi mõõteseadme ja viiakse tagasi protsessi. Läbi aine juhitakse valgussignaal, mille murdumine puhta aine puhul on teada.

Näiteks kondensaadisüsteemis kontrollib mõõteseade kondensaadi puhtust. Kui paljudes tööstusprotsessides kuumutatakse auruga nt tootemahuteid, on ohuks, et soojendusspiraalide purunemisel voolab kondensaadisüsteemi võõrast ainet (nt õli). Avastades muutuse kondensaadi puhtuses annab GESTRA OR õli- ja hägususeandur koheselt teabe edasi valvekeskusele ning vastava signaali abil käitatakse näiteks liinil olevat 3-suunaventiili, et eemaldada must kondensaat varumahutisse.

Protsessi turvaseade

See võimaldab saada eriolukorrast kiiret teavet ning õline kondensaat ei pääse kahjustama kogu kondensaadisüsteemi.

GESTRA OR 42/52 on mõeldud pidevaks hägususe, emulgeerunud õli ja rasvasisalduse kontrollimiseks.

Kasutuskohad on aurukatelde kondensaadi õlisisalduse jälgimine ning veejaamade liivafiltrid, pöördosmoosi ja mineraalide eemaldamise kontrollimine.

Muud kasutuskohas on näiteks reovee käitlemise jaamad ning joogitööstus.