Pidev pinnapuhastus

Täiteveega satub aurukatlasse tahket ainet, millest osa lahustub katlavees (TDS), suurendades selle juhtivust. Katlasse moodustub vahtu ja tahked ained kinnituvad katla pindadele, põhjustades ülekuumenemist ja katla kahjustumist.

Pinnapuhastust kasutatakse soolade eemaldamiseks katlavee pinnalt automaatselt (juhtivust  jälgides) või käsitsi (õiget puhastusmäära järgides). GESTRA radiaalastmikdüüsiga pinnapuhastusventiilid on projekteeritud just selleks kasutusotstarbeks ja pakuvad pikaajalise ning töökindla lahenduse.

Pideva väljavooluga ventiil

Pideva väljavooluga ventiil peab töötama suure rõhkude vahe tingimustes, mis hävitaks normaalse reguleerventiili kiiresti ka siis, kui kasutataks stelliidiga kaetud sulgepindu. GESTRA valmistab selleks otstarbeks projekteeritud BA(E) astmikdüüsiga ventiile, kus rõhku vähendatakse 3–4 astmega. Suurte vooluhulkade korral kasutatakse GESTRA kõrgrõhu-reguleerventiilidelt tuntud radiaalastmikdüüsi. Käsihoovaga pinnapuhastusventiilid on õige vooluhulga seadmise tagamiseks varustatud selge skaalaga.