Külmakaitsesüsteem

CP 8000-REG –süsteem jälgib ja reguleerib protsessigaasi temperatuuri ja voolamist. Süsteem koosneb juhtpaneelist, sulg- ja reguleerventiilist, kahest magnetventiilist ning mitmest temperatuuriandurist ja survereguleerimisventiilist. Süsteemist on saada ka lihtsam mudel, milles reguleerventiili asemel on teine sulgventiil.

Süsteem paigaldatakse krüogeenide gaasistamise (cold box) juurde. Süsteemi peamine eesmärk on tagada külma püsimine külmal poolel. Peale selle reguleerib see temperatuuri ja vooluuhulka. Kui temperatuur liinis langeb lubatud seadeväärtusest külmemaks, annab süsteem esmalt häire. Kui temperatuur jätkab langemist ja ületab ka teise seadeväärtuse, sulgeb süsteem liini.

Süsteemi abil juhitakse näiteks veeldatud maagaasi (LNG) vedeliku/gaasi faasi. Süsteemil on direktiivile PED 97/23/EC vastav heakskiit.