Ultraheli-vooluhulgamõõturid

Ultraheli-vooluhulgamõõtureid kasutatakse vedelike vooluhulga mõõtmiseks.

Mõõtmine põhineb helilainete levimise kiirusel teadaolevas vedelikus. Ultraheli-vooluhulgamõõtur saadab mõõdetavasse torusse ultrahelisignaali ja võtab vastu peegelduva signaali. Kui on teada toru mõõtmed, torus voolav aine ja selle tihedus, saab peegeldunud signaali põhjal arvutada aine voolukiiruse.

Ultraheli-vooluhulgamõõtureid on saadaval ka patareitoitega. See vähendab paigalduskulusid kohtades, kus ei ole elektriühendus kergesti kättesaadaval.

Mõõtmine ka toru välispinnalt

Lisaks torus toimuvale mõõtmisele saab mõõtmisi teha ka toru pinnalt. Andurid paigaldatakse üksteisest kasutusjuhendis märgitud kaugusele (sõltub toru läbimõõdust) ja torusse ei ole vaja avasid puurida. Seda meetodit saab kasutada ka ajutisteks kontrollmõõtmisteks. Toru välispinnalt mõõtmine on võimalik ainult juhul, kui toru on mõõdetavat vedelikku täis.


http://www.elis.cz/en/products/induction-flow-meters.html