Ventiilide turvalukustid

SMITH FLOW CONTROL kuulub koos Netherlicksiga tööstusprotsesside kaitseseadmeid valmistavasse SOFISE gruppi, mis on spetsialiseerunud mh Interlock-turvalukustuste tootmisele.


Turvalukustusena paigaldatakse ventiilile erivõtmega avatav lukusti. Võtit võib hoida näiteks tootmisettevõtte valvelauas spetsiaalses võtmehoidikus. Turvalukustusega varustatud ventiili ei saa enne lukusti spetsiaalse võtmega avamist käsitseda. Kui turvalukusti võti asub valveruumi kapis, on sellele kirjutatud märgise kaudu näha, millises asendis võtmega seotud ventiil hetkel on. Sellisel juhul saab protsessi jälgimise teostada eri värvi märgiste abil ja võtmekappi vaatamisel on selge, kas kõik ventiilid on nn vaikimisi määratud asendis.

Kas süsteeme on võimalik lukustada - sarjastamine

Peale üksikute ventiilide käsitsemise sobib Interlock-süsteem ka ventiilirühmade turvalukustamiseks, kui on oluline teatud ventiilide käsitsemine täpselt kindlaksmääratud järjekorras. Nt on TUKES hakanud nõudma, et mitme kaitseklapiga mahutite puhul tuleb tagada, et kõik kaitseseadmed sulguks õnnetusjuhtumi korral üheaegselt.  Interlocki lukustusseadme abil on seda lihtne teha. Vt sarjastamise näidet.

Paigaldus olemas olevatele ventiilidele

Interlocki turvalukustus sobib kõigile ventiilimudelitele, ka ajamiga juhitavatele ventiilidele ja kõigile nimisuurustele. Turvalukustust on ka hiljem lihtne paigaldada. Sellisel juhul määravad meie paigaldajad vana ventiili spindli otsa mõõdu ning tehas valmistab selle alusel sobiva adapteri lukusti ja ventiili vahele.

Meie paigaldustöötajad on läbinud ametliku paigalduskoolituse, mis tagab ladusa Interlocki toodete paigalduse ja häälestuse.

Lisateavet saab Interlocki turvalukusteid käsitlevast webinarist.

Konwelli akadeemia YouTube’i videos on tutvustatud ühe seadme tööd välitingimustes.