Tiheduse mõõtmine

BOPP & REUTHER DIMF-mõõturite töö põhineb aine liikumisel läbi vibreeriva elemendi. Aine tihedus põhjustab vibreerimissageduse muutusi.

Rakendused leelise ja heitvee jaoks

Peamisteks rakenduskohtadeks on paberitööstuses leelise ja heitvee tahkisesisalduse ning toiduainetööstuses kuivainesisalduse mõõtmine. Andurit saab kasutada ka erinevate ainete vahelise piiri mõõtmiseks.

Tihedusanduri saab paigaldada kas otse torusse, paaki või möödavoolutorusse. See ei sisalda liikuvaid osi ja selle kasutamiseks ei ole tarvis eriluba.