Rõhu ja temperatuuri mõõtmine

Rõhu ja temperatuuri mõõteväärtused on sageli protsesside põhiparameetriteks.

Sellistel juhtudel on vaja kiiresti teada, kas mõõdetud väärtused ühtivad protsessi seadeväärtustega või on süsteemis tõrge.

Mõõtmistulemuste edastamiseks regulaatorile või automaatikasüsteemile tarnime rõhu ja temperatuuri statsionaarseid mehaanilisi mõõtureid ja saatjaid.