Massimõõturid

Massimõõturites kulgeb voolamine läbi vibreeriva mõõtetoru. Massivoolu mõjul muutub vibreerimiskõver nii, et kõvera alg- ja lõpuosa vahele tekib faasinihe. Faasinihke suurus on võrdeline massivoo suurusega. Mida suurem on massivoog, seda suurem on faasinihe.

Tootevalikus on VAFi massivoolumõõturid.

Massivoolumõõtmine sobib erinevatele vedelatele ainetele. Mõõturid on saadaval eraldi elektroonika-/arvestusüksusega.

Gaasiliste ainete jaoks on tootevalikus METRA EDZ 930 termilised massivoolumõõturid.