Saatjaga rõhuerinevuse andurid

Saatjaga rõhuerinevuse andurid jälgivad rõhkude erinevust ja edastavad selle kohta elektrilise signaali. Kriitilistes kohtades saab rõhkude erinevust mõõta nt üle süsteemi filtri. Kui filter hakkab ummistuma ja rõhkude erinevus kasvab, edastatakse elektriline hoiatus hooldusvajaduse kohta.

Taseme ja vooluhulga mõõtmine

Saatjaga rõhuerinevuse andurid on väga täpsed ja mõõdavad väga väikesi rõhkude erinevusi. Tänu sellele saab neid kasutada ka vedeliku hüdraulilisel kaalul põhinevaks taseme mõõtmiseks. Rõhkude erinevuse abil mõõtmine on eriti juht kõrgrõhusüsteemides väga hea alternatiiv muudele taseme mõõtmise meetoditele.

Ka rõhuerinevusel põhinevate vooluhulga mõõtmistel on saatjaga rõhuerinevuse anduril oluline roll mõõtmise täpsuse tagamisel.

Mõõturit määrivate ainete puhul kasutatakse erinevaid membraane  saadaval on ka loputusventiilid. Toiduainetetööstuse tarbeks saab saatjaga rõhuandurid varustada hügieeniliste liitmikega.

Aplisensi programmeeritavad digitaalsed piesoresistiivse anduriga varustatud saatjad sobivad kasutamiseks erinevatel tööstusobjektidel. Standardvarustusse kuulub digitaalne näidik, mis võimaldab seadet objektil häälestada ilma programmeerimisseadme abita. Saatjaid saab tarnida ka 3- või 5-suunaventiilide plokkidena.