Teenused
 
Teenused

Müügiprotsess koosneb lisaks toodetele otstarbekast seadmevalikust ja müügijärgsetest teenustest. Oleme järk-järgult loonud toodetele lisaks ka tervikliku teenusepaketi.

Projekteerimistugi aitab valida tehniliselt ja majanduslikult kõige sobivama toote. Teeme kliendi jaoks otstarbeka ventiilivaliku, arvestades ka ventiili ümbritsevat torustikku ja aine voolukiirusi.

Mehaanika hooldus paigaldab vajaduse korral kiiresti ventiilid ning hooldab neid ja muid seadmeid paindlikult ja operatiivselt.

Automaatika hoolduse ülesanne on komplekteerida, häälestada ja kontrollida väljasaadetavaid ventiile ja seadmekomplekse, viia läbi seadmete paigaldus ning abistada kliente rikete korral.

Mõõteteenus on samuti müügijärgsete teenuste üks osa. See hõlmab näiteks kondensaadieraldi seisukorra kontrollimist ja hooldust. Vajaduse korral dimensioneerime sobivad ventiilid, kuid klient soovib neile lisada näiteks ohutust suurendavaid turvalukustusi või muid juhtimist lihtsustavaid abivahendeid.

Korraldame nii enda kui ka klientide ruumides ka mitmekülgseid koolitusi erinevatele tööstusaladele ja kasutajarühmadele.