Kondensaaditõsteseadmed

Põhimõtteliselt tuleks kondensaadisüsteemid projekteerida langevatena. See ei ole siiski alati võimalik, sest teatud juhtudel tuleb kondensaat pärast kondensaadi eraldamist üles suunata. Tõusev kondensaaditorustik ei ole iseenesest probleemiks, kui torustiku rõhk on staatilisest rõhust põhjustatud vastusurve ja kondensaadisüsteemi rõhu ületamiseks piisav . Probleemseks muutuvad tavaliselt olukorrad, kus süsteemi sissevoolupoole rõhk langeb (näiteks reguleerventiili sulgumisel). Sel juhul tekib torustikus veekoormus, mis põhjustab hüdraulilisi lööke.

Kondensaadi tõstmiseks on GESTRA-l mitmeid lahendusi ja nende osas tuleb teha valik näiteks kondensaadi koguse ja soovitud tõstekõrguse põhjal.

Mudelid vastavalt objektile ja jõudlusele

Kui kondensaadi kogused ja tõusud on suhteliselt väikesed, on suurepärasteks variantideks ajamita ED-kondensaaditõsteseade või uus kompaktne abiauruga töötav kondensaaditõsteseade UNA 25-PS. Alternatiiviks võib olla ka kondensaadieraldi ja kondensaaditõsteseadme komplekt UNA 25-PK, mille korral lisa kondensaadieraldi vajalik ei ole.

Kui kondensaadi kogused on suuremad, soovitame abiauruga töötavaid ajamita kondensaaditõsteseadmeid FPS ja KH. FPS-kondensaaditõsteseadme töötamine põhineb ujuktehnoloogial ja see sobib ka Eex-keskkonda. KH-kondensaadieraldi töötamine põhineb seevastu andurtehnoloogial ja selle jõudlus on põhimõtteliselt piiramatu.