Tagasilöögiklapid

Tagasilöögiklappide ehk vastuvooluklappide ülesanne on takistada kasutatava aine voolamist teatud voolusuunas.

Meie tootevalik hõlmab kõiki tööstuses kasutatavaid tagasilöögiklappide mudeleid. Need saab jaotada nelja rühma.

Kõige tavalisem mudel on äärikutega või keevitatav tagasilöögiklapp. Kuni surveklassini PN 40 pakume ARI tagasilöögiklappe ja kuni surveklassini PN 500 keevitatavaid STARCKi kõrgrõhu-tagasilöögiklappe. Äärikute vahele paigaldatavatest tagasilöögiklappidest pakume GESTRA tooteid. Nimisuurusest, surveklassist ja eelkõige rõhukaost sõltuvalt saab iga protsessi jaoks sobiva äärikute vahele paigaldatava tagasilöögiklapi valida kas Disco, pendelsulguriga või kaksik-labadega tagasilöögiklappide valiku hulgast.

Oluline on, et ka tagasilöögiklappe dimensioneeritaks õigesti ja mitte ainult toru suuruse alusel. Arvutamine tagab ventiili õige avanemise ja sulgumise vastavalt liikuvale vooluhulgale. Liiga suur nimisuurus ja väike vooluhulk tekitab olukorra, kus tagasiköögiklapp ei avane kunagi täielikult ja selle kuluosad on pideva mehaanilise koormuse all. See avaldub korduvate kilksumistena. Tulemuseks on loomulikult ventiil tööea lühenemine. Sellistesse kohtadesse pakume ennekõike ChemValve valmistatavaid DSF-tüüpi tagasilöögiklappe, mille konstruktsioon väldib eelnevalt nimetatud probleeme ning millel on tänu oma kujule tavalise ketasmudeliga võrreldes oluliselt parem läbitavus.

Meie tootevalikus on ka ASME tagasilöögiklapid kuni surveklassini 2500# ning tagasilöögiklapid, mida saab lukustada avatud asendisse.

Lisateavet tagasilöögiklappide kohta saab Gestra üldtutvustusest.

Kuulake ka webinari tagasilöögiklappide valimise ja dimensioneerimise kohta.