Aur ja kondensaat
 
Aur ja kondensaat

Aur on tööstusprotsessides suurepäraseks töövahendiks. See põhineb ennekõike auru võimel koguda endasse suurel hulgal energiat.

Tehniliselt ja majanduslikult sobivaim toode

Lihtsustades võib öelda, et auruprotsessid on alati ühesugused, räägitagu siis suurest paberitehasest, naftatehasest, väikesest pesumajast või kõrget hügieeni nõudvast ravimitehasest. Aur tuleb alati kuskil toota ehk genereerida. Suurtel ettevõtetel on selleks oma jõujaamad, väiksematele piisab aurugeneraatorist.

Kui vesi on viidud aurustatud olekusse, sisaldab aur energiat, mida soovitakse mööda protsessitorustikku mingi objektini juhtida. Objektiks võib olla näiteks soojusvaheti, kus aurus olev energia kantakse üle soojendatavale veele. Vesi soojeneb ja kui aur on oma energia ära andnud, juhitakse see tagasi kondensaadieraldisse ning kondensaadisüsteemi kaudu katlasüsteemi uuesti aurustamiseks. Seejärel käivitub uus töötsükkel.

Veeaur on soodne ja ohutu energiakandja

Aur on suhteliselt ohutu protsesside energiakandja. Koosneb see ju teatavasti vaid aurustunud veest. Ohutus eeldab siiski otstarbekat ventiilivalikut, õigesti projekteeritud torustikke ning protsessi jälgimist ja teabe kogumist. See ongi meie ettevõtte oskusvaldkonnaks. Projekteerimise tehniline tugi annab konsultatsioone ja pakub ideid. Teeme koos klientidega tööobjektidel ringkäike, mille käigus lahendame võimalikud kitsaskohad.

Kliendirahulolu küsitlustes tõstavad kliendid lisaks paindlikkusele ja tehniliselt kõrgekvaliteetsetele toodetele meie tugevusena esile kõrget tehnilist oskustaset, mis põhineb ettevõtte aastatepikkuse töö kaudu saadud kogemustel just auru- ja kondensaadisüsteemide alal.

 Julgeme väita, et oleme kogenud kõike

Jagame saadud oskusteavet oma klientidele, sest protsessid on lõppude lõpuks ühesugused ettevõttest sõltumata.

Täislahendused alates konsultatsioonist kuni valmis seadmekompleksideni

Suudame pakkuda auruventiile kõigist olemasolevatest materjalidest ja kõigis surveklassides nii manuaalsete kui ka automaatselt juhitavatena. Seda täiendab üsna laialdane väljaseadmete tootevalik, mille abil suudame pakkuda täislahendusi ning lisaks valmis mahutikomplekse.

Kondensaadiseadmete krooniks on Gestra kondensaadieraldid ja nendega seonduvalt loodud tootesari ja teenused, mis hõlmavad teenuste peatükis nimetatud tehnilise projekteerimise tuge ning kondensaadieraldite arvutamise teenust ja mehaanilist hooldust.