Luottamus on edellytys yhteistyölle

Yara Suomi Oy on Yara International ASA:n tytäryhtiö, joka tarjoaa viljelijöille ja metsänomistajille kattavan lannoitevalikoiman. Tuoteohjelmaan kuuluu myös typpikemikaaleja ja teknisiä nitraatteja eri teollisuuden aloille sekä ympäristön suojeluun käytettäviä tuotteita.

Yara tuottaa ratkaisuja kestävään maatalouteen ja ympäristönsuojeluun. Maailman johtavana lannoitetuottajana yritys osallistuu aktiivisesti globaalien haasteiden ratkaisemiseen.

Myös tuotantoprosesseissaan Yara haluaa toimia energiaa tuhlaamatta ja luontoa säästäen. Höyryä käytetään prosesseissa useassa kohteessa ja peruslähtökohtana, että höyryn ja lauhteen siirron tulee toimia moitteettomasti.

Höyryn- ja lauhteen optimointi on tärkeää prosessillemme. Siksi osa sen kunnonseurannasta ja viime vuonna myös kunnossapidosta on hankittu alan erikoisosaajalta, Konwellilta.
”Meille itse asiassa riittää tieto, että asia on luotettavan alan erikoisosaajan hoidossa” tiivistää suunnittelija Mikko Laine Yaralta. ”Se edellyttää tietysti molemmin puolista luottamusta.”

”Pidämme hyväksi havaittuna toimintamallina, että Konwell kartoittaa laitoksen lauhteenpoistimet hyvissä ajoin ennen vuosiseisakkia, tekee raportin puutteista ja havainnoistaan ja tulee seisakin yhteydessä suorittamaan tarvittavat korjaustoimet. Kun luotto yhteistyökumppaniin on olemassa, me voimme keskittyä seisakissa muihin tehtäviin ja luottaa, että höyrypuoli on prosessissa kunnossa.”

Mikko Laine
Planner
Operations
Upstream
Production