Energiakartoitus on säästötoimenpide

Norilsk Nickel Harjavalta Oy on merkittävä ja monipuolinen nikkelimetallien ja – kemikaalien jalostaja. Satakunnassa toimiva yritys on 50 toimintavuoden aikana kehittynyt alan maailmanluokan menestyjäksi modernin teknologian, ammattitaitoisen henkilökunnan ja jatkuvan tuotekehityksen ansiosta.

Toiminnan kulmakivenä on yrityksen arvomaailma, joka ohjaa sen liiketoimintaa. Jatkuvalla uuden oppimisella, yhteistyöllä ja työtapojen kehittämisellä Norilsk Nickel Harjavalta on pysynyt nikkelijalostuksen maailmanluokan huipulla.

Kestävä kehitys ja ympäristöystävällinen tuotanto ovat osa yrityksen arvomaailmaa. Tähän kuuluu oleellisena osana myös tarpeettoman energian tuhlauksen välttäminen.

”Yrityksemme yhtenä arvona oleva vastuullisuus pitää sisällään ympäristöasiat. Energian haaskauksen välttäminen on osa ympäristöasioita, mikä on samalla energiakustannuksissa säästämistä” kertoo pelkistämön prosessi-insinööri Pertti Berg, Norilsk Nickel Harjavallasta.

”Höyry ja lauhdeasioiden energiasäästön osalta saimme eräänlaisen terveellisen herätyksen, kun osa tuotantomme henkilökunnasta osallistui Konwellin järjestämään höyry- ja lauhdekoulutukseen. Se synnytti ahaa-elämyksiä ja aloitteita, jotka edelleen johtivat syventyvään yhteistyöhön Konwellin kanssa. Tilasimme heidät tekemään laitoksen energiakartoituksen, missä potentiaaliset säästökohteet kirjattiin ylös kuten myös vialliset lauhteenpoistimet ja läpipuhaltavat venttiilit”, Pertti Berg muistelee.

”Samassa kävimme läpi kunnossapidosta vastaavan Quant Finland Oy:n kanssa lauhteenpoistokartoituksen ja tarvittavat huollot. Höyry- ja lauhdeprosessien toiminta on oleellinen osa yhteistä toimintaamme. Konwellin järjestämän koulutuksen myötä olemme entisestään alkaneet kiinnittämään huomiota energian käyttöön liittyviin laitteistoihimme, niiden huoltoihin sekä energiaa säästävien prosessinajotapojen kehittämiseen. Samalla voidaan todeta, että kunnossapitotoimien takaisinmaksuaika on hämmästyttävän lyhyt jo pelkästään energiansäästönä, mutta sitä lyhentää myös pienentyvät huoltotyöt, mikä näkyy myös säästöinä” kiittelee prosessi-insinööri Pertti Berg yhteistyötä Konwellin kanssa.