Lahti Energia Oy on nimensä mukaisesti Lahden alueella toimiva energia-alan yritys, joka toimittaa kaukolämpöä Suur-Lahden talousalueelle ja sähköä vielä laajemmalle alueelle tytäryhtiönsä LE-Sähköverkko Oy:n kautta.

Tuotannossaan Lahti Energia on panostanut voimakkaasti ympäristöystävälliseen energiaan ja he ovat muun muassa rakentaneet maailman ensimmäisen energiajätteitä polttoaineenaan käyttävän kaasutusvoimalaitoksen. Polttoaineina käytetään kierrätyspolttoainetta, maakaasua, kivihiiltä, puuta ja biokaasua.

Lahti Energia pitää henkilökunnan osaamista ja jatkuvaa kehittämistä yhtenä menestyksensä avaimena. Höyry- ja lauhdekoulutuksissa on yhteistyökumppaniksi valikoitunut Oy Konwell Ab.

"Lähetimme ensin yhden laitosmiehistämme Konwellin kolmipäiväiseen LABRA -koulutukseen ja kun palaute oli erinomaista, niin vuoron perään olemme käyttäneet samalla kurssilla muutkin laitosmiehet" kertoo voimalaitoksen kunnossapitomestari Osmo Niskanen. "Tänä syksynä oli vihdoin omakin vuoro ja voin mielihyvin todeta, että pojat olivat oikeassa. Kolmessapäivässä koulutuksessa käytiin höyry- ja lauhdeasiat läpi varsin perusteellisesti niin komponentti- kuin järjestelmätasolla.Tälläkin alueella pystymme nyt tarjoamaan parasta osaamistamme omille asiakkaille. Omasta puolestani voin suositella Konwellin koulutuksia myös muille yrityksille."