Aloitin Konwellin logistiikkapäällikkönä vuonna 2015 ja ensimmäiset kuukaudet kuluivat tutustumisessa olemassa olevaan toimintaan ja sen peilaamisesta omiin visioihin. Vuonna 2016 oli aika siirtyä tuumailuista tekoihin.

Logistiikan tavoitteenahan on saada oikea tuote, oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan ja mahdollisimman pienin kustannuksin halutulla palvelutasolla asiakkaille. Asiakkaan silmissä tämä näyttäytyy sovittuihin ehtoihin sitoutumisena ja sitä kautta luotettavuutena.

Isoimmat uudistukset koskivat toiminnanohjausjärjestelmää sekä rahtiasiakirjojen hallintaa. Toiminnanohjausjärjestelmä muutoksilla saimme tehostettua toimintaa ja nopeutettua prosesseja vastaanotossa sekä asiakastilauksissa. Samoihin aikoihin otimme käyttöön uuden järjestelmän jolla saatiin sähköistettyä rahtiasiakirjojen tulostus automaattiseksi, kyseisellä uudistuksella saimme tehostettua rahtiasiakirjojen hallintaa.

Yllämainittuja muutoksia edelsi varastollamme suhteellisen mittava prosessi joka sisälsi mm. nimikkeiden täsmäyttämistä varastopaikkoihin ja yhdistämistä toiminnanohjausjärjestelmään. Suurimmat hyödyt ovat olleet keräilyssä ja nimikkeiden löytämisessä varastopaikoittain järjestelmän antaman tiedon perusteella.

Uusimme myös sopimuksia eri toimittajien kanssa kuten pakkaus-, kiinnitys- sekä puutoimittajien kanssa.
Toiminnassamme kierrätämme pakkausmateriaalia mahdollisimman tehokkaasti.
Kun kerran uudistuksissa vauhtiin päästiin, niin uusimme myös trukkikannan 50% :sti kotimaiseen laatuun.

Otimme myös käyttöön varaston hukkatilat ja lisäsimme kuormalavahyllyjä, jolla saatiin lisää lavapaikkoja. Lavapaikkoja on nyt noin 1000:lle FIN-lavalle. Lavapaikkojen lisäämisellä saimme myös päivitettyä laatustandardi ISO 9001 mukaisesti saapuvan ja lähtevän tavaran alueet.
Toinen merkittävä etu uusien varastopaikkojen luomisessa on mahdollisuus lisätä varastonimikkeitä. Vaikka logistiikkapäällikkönä haluaisin pitää sen minimissä, niin arvostan Konwellin palvelufilosofiaa pitää yllä jopa ylisuurta tuotevarastoa, jotta kiiretoimituksissa voimme palvella asiakasta tehokkaasti ja joustavasti

Muokkasimme myös inventointiamme uusitun toiminnanohjausjärjestelmän myötä yhdestä kuuteen kertaan vuodessa. Hyötynä on ollut selvityksien vähentyminen, kun tapaukset ovat vielä tuoreessa muistissa ja selvitettävää on huomattavasti vähemmän.

Myös itse toimintatapoihin teimme pieniä viilauksia, mikä oli ehkä haasteellisin osa muutosprosessissa, sillä varastohenkilökuntamme on ollut talossa pitkään ja totuttuja työtapoja voi alkuun olla vaikea muuttaa. Toisaalta, kun nopeasti huomaa, että asiahan sujuu nopeammin, turvallisemmin ja kontrolloidummin, niin paluuta vanhaan ei enää ole.