Tiedän: paras-sanan käyttö on varsin kyseenalaista, mikäli ei ole osoittaa aukotonta statistiikkaa.

Oma tutkimuslähteeni on parin sadan ihmisen joukko, joka on osallistunut uudistuneisiin koulutuksiimme viimeisen neljän vuoden aikana ja heiltä saatu nimettömänä annettu koulutuspalaute.

 Paras koulutus missä mukana ollut yli 30 vuoden työkokemuksella!

Summaa palautteen eräs koulutettava, joka osallistui viime keväänä kolmipäiväiseen höyry- ja lauhdekurssi Höyrylabraan.

Tämän tyyppinen palaute on hyvin tyypillistä saamissamme avoimissa vastauksissa.
Tai toki niin, että 30 vuoden työura on jo kunnioitettavan pitkä.

Mutta yleisellä tasolla, jos voisi hypätä henkilön housuihin, joka ajelee Konalaan tietäen edessä olevan kolmepäiväinen koulutus aiheena höyry ja lauhde teollisuusprosesseissa, niin vertauskuvallisesti Gösta Sundqvistia lainatakseni viikon kurssi aiheesta ”Belgialaisia kirjaharvinaisuuksia” saattaisi tuntua houkuttelevammalta.

"Kouluttajat tekivät asiasta helposti omaksuttuvan. Ei nukuttanut kertakaan tunnilla."

Kuittaa eräs kurssilainen tämän pelon turhaksi. Itse asiassa onkin aina mukava seurata kuinka porukka ryhmäytyy jopa niin, että yhteystiedot kurssien jälkeen vaihtavat omistajaa.

Ammattitaito edellä

Ja tässä on koulutuksemme pihvi! Talon sisällä on reilusti yli 200 henkilötyövuoden verran käytännön kokemusta teollisuuden prosesseista.
Vaikka teorian hallitsemme, puhumme sen käytännön kautta. Esimerkein elävästä elämästä.
Toteennäyttäen, vaikka äkkisilmäyksellä ajattelisi, että höyry- ja lauhdeprosessin kannalta pieni pesula poikkeaa öljyjalostamosta kuin yö päivästä, niin ihan samojen haasteiden kanssa siellä painitaan.

Tämän on kurssien aikana syntyneet vilkkaat keskustelut ja myös ryhmäytyminen osoittaneet sekä kouluttajille että koulutettaville.

Kurssilaiset eri työympäristöistä ja tehtävistä toi koulutukseen näkökulmia monelta kantilta 

Eli asia edellä, mutta rennolla formaatilla.

Koulutuspäällikkö Jussi Blom on onnistunut luomaan mallin, jossa tiukka asia verhotaan leppoiseen tunnelmaan, jolloin asioiden omaksuminen on helppoa.
Yllä mainitut käytännön esimerkit, joita myös kurssilaiset auliisti jakavat tuovat ymmärrettävää konkretiaa teorialle.

Mielenkiintoinen opetustapa havainnollistaen käytännössä ja huumorilla höystettynä.


Innostava, mielenkiintoinen ja tosi hyvä kurssi, paras missä olen ollut.  Ei tylsistyttänyt missään vaiheessa. Hyvin vedetty ja sopivasti huumoria seassa.

 Varsinaisesti väitteeni ”Suomen paras…” pohjaan kuitenkin kurssitettavien halukkuuteen suositella kurssia kollegoilleen.
Jokaisen kurssipalautteen yhteydessä on kohta, jossa kysytään ”Aiotteko suositella koulutusta yrityksessänne kollegoillenne? ”Vastausvaihtoehtojen ollessa Kyllä – Ei – Minulle ei ole kollegoita vastaavissa tehtävissä.
Emmekä ole saaneet tähän mennessä ensimmäistäkään ei-vastausta.Päinvastoin, kun täyteen myytyjen kurssien alussa kysymme, mistä saitte tiedon kurssista, niin kasvava osuus ja enemmistö on niitä, jotka saivat vinkin kollegaltaan tai esimieheltään, joka on ensin itse käynyt koulutuksen hyväksi omalle organisaatiolleen toteamassa. Meillä on mukana taloja, jotka systemaattisesti kouluttavat henkilöstönsä kauttamme.

Koulutusten yhteydessä saamme toki runsaasti myös avointa palautetta. Eräs elintarviketeollisuutta edustava kolmihenkinen ryhmä oli tullut kurssillemme ja kertoivat, että heillä tehtiin varsin mittava alkukartoitus eri alan kurssitarjonnasta, sillä heillä on koulutettavia varsin runsaasti. Samat ihmiset kävivät usean tarjoajan koulutuksessa ja toisaalta palautetta kerättiin niiltä ihmisiltä jotka eri kursseilla kävivät. Ette liene ylläty, jos kerron, että koulutuksemme voitti tämän vertailun. Suomen parasta….

Laajeneva koulutustarjonta 

Tekstin lainaukset ovat kurssipalautteiden avoimia kommentteja, kuten kevään 2018syksyn 2017 ja kevään 2017 palautteista voit lukea.

Höyry- ja lauhdepuolelle meillä on useita eri tasoisia koulutuksia. Peruskurssista Gestra asiantuntijakoulutukseen, joista jälkimmäinen pidetään Saksassa Bremenissä ainutlaatuisen lasilaboratorion äärellä.
Samoin meillä on valmiudet tuoda koulutuksemme asiakkaiden tiloihin. Också på svenska and in English.

Kaksi vuotta sitten lanseerasimme uuden kaasu- ja polttoainekoulutuksen, mikä niin ikään on leimahtanut roihuun, kuten viimeisin koulutuspalaute kertoo.

Jollet tästä vakuuttunut, niin annan mielelläni lisätietoa koutustarjonnastamme :)
 

 

  • asiakastyytyväisyys
  • höyry- ja lauhdekoulutus
  • koulutus