Palokolmiosta muistamme, että liekki tarvitsee palaakseen kolmea elementtiä: palavaa ainetta, lämpöä ja happea. Jos jokin elementeistä puuttuu, tai se poistetaan, liekki sammuu.

Liekinestin on toiminnaltaan kuin eräänlainen käänteinen lämmönvaihdin. Kun liekkiaalto kulkee liekinestinelementin läpi, siirtyy liekkiaallosta lämpöä liekinestimeen. Jos liekinestin on oikein mitoitettu, niin liekki hiipuu ja lopulta sammuu ennen kuin se etenee liekinestinlevyn reunaan.
Liekinestin voi olla myös ylimitoitettu, jolloin ollaan turvallisella puolella, mutta haittana suurempi painehäviö sekä liekinestimen likaantumisherkkyys.

Sen sijaan, jos liekinestin on alimitoitettu, ollaan vaarallisessa tilanteessa. Liekki toki hiipuu tällaisen liekinestimen kohdalla, mutta roihahtaa uudelleen ylittäessään liekinestinelementin.
Tästä aiheesta olen kirjoittanut oman blogin Jäniksenkäpälä turvalaitteena.

Sama vaaraelementti syntyy myös oikeinmitoitettuun liekinestimeen, jos sen puhdistus laiminlyödään! 

Kun liekinestimen pinnalle kertyy likapartikkeleja, sen lämmönsiirtokyky heikkenee ja kyky sitoa liekin lämpöä putoaa. Meillä on linjassa liekinestin, mikä antaa meille valheellisen turvallisuuden tunteen. Kuvitellaan, että prosessi on suojattu syttymältä, vaikka todellisuudessa leikkiaalto pääsee liekinestimen läpi.


Kuvassa liekinestin, mikä päästänyt liekkiaallon läpi.

Siksi liekinestimen säännöllinen tarkastus ja puhdistus ovat äärimmäisen tärkeitä. Puhdistusväli on tapauskohtainen ja riippuu liekinestimen likaantumisnopeudesta.

Katso video liekinestimen tarkastuksesta ja puhdistuksesta.


Tutustu huoltopalveluihimme, jotka kattavat myös liekinestipuhdistukset.

  • liekinestimet
  • liekinestin
Bloggaajan muut kirjoitukset