Lauhteenpoistinten kunnontarkkailu
Systemaattinen lauhteenpoistimien kunnossapito-ohjelma on tehokkain tapa vähentää laitteiden toimimattomuudesta johtuvia ongelmia ja energiahukkaa.

Samalla tulee tarkastettua koko lauhteenpoistoryhmän toimivuus sekä konstruktio. Käsittelin aiemmassa blogitekstissäni Ohitusventtiili, energiavaras! avoimen ohitusventtiilin aiheuttamia haasteita. Näitä voitaisiin vähentää säännöllisellä lauhteenpoistinten kunnontarkkailulla.

Vaikka takaisinmaksuaika on erittäin lyhyt ja saatavat säästöt konkreettisia, kunnossapito voi silti olla laiminlyötyä. Hyötyjä ei tunnisteta ja/tai kunnossapito ei ole energiantuotannon kanssa samassa budjeteissa.

Usean tutkimuksen mukaan lauhteenpoistimien säännöllisellä kunnossapito-ohjelmalla voidaan saavuttaa keskimäärin 10 % energian säästö höyrynkehityksessä. Takaisinmaksuaika on tällöin muutamia kuukausia. Lisäksi kylmät lauhteenpoistimet saadaan korjattua ja estettyä esim. talven putkirikot ulkotiloissa. Vaikka takaisinmaksuaika on erittäin lyhyt ja saatavat hyödyt konkreettisia, kunnossapito voi silti olla laiminlyötyä. Hyötyjä ei tunnisteta ja/tai kunnossapito ei ole energiantuotannon kanssa samassa budjetissa.

Kunnontarkkailutavat

Tarkkailu voidaan suorittaa neljällä eri tavalla.

  1. Visuaalisesti
  2. Virtauksesta syntyvän äänen perusteella
  3. Lämpötilan perusteella
  4. Virtauksen sähköjohtavuuden perusteella.


Kaikilla mittaustavoilla on omat etunsa ja heikkoutensa. Siksi onkin tyypillistä, että mittauksissa käytetään vähintäänkin kahta eri mittaustapaa virheellisten mittaustulosten minimoimiseksi. Hankalin mitattava on mekaaninen uimurilauhteenpoistin. Sitä ei voi mitata luotettavasti lämpötilan perusteella. Ultraäänimittaus edellyttää taas laajempaa ymmärrystä mittaustavan heikkouksista ja niiden eliminoinnista.

Lisämateriaali

Pidän aiheesta webinaarin 6.9.2016, ilmoittautumislinkki löytyy kotisivuiltamme. Webinaarissa käydään läpi:

  • Toimimattomasta lauhteenpoistosta koituvat haitat
  • Säännöllisellä mittauksella saavutettavat hyödyt
  • Säästömahdollisuudet euroina
  • Seurantatavat ja niiden toteutus
  • Esimerkki kunnossapito-ohjelmasta
  • Case-esimerkki mittauksista


Koulutuksissamme Yleiskurssi LABRA ja Asiantuntijakurssi GESTRA on omat osiot lauhteenpoistinten kunnontarkkailuun.

Bloggaajan muut kirjoitukset