Konwell ja kaasupohjassa
Maailman populaation kasvu korreloi vahvasti energian tarpeen kanssa.

Haitallisen Ilmastonmuutoksen hillintä tuo tähän yhtälöön omat haasteensa. Kansainväliset päästötavoitteet, Pariisin ilmastosopimus etunenässä pyrkivät leikkaamaan teollisuuden haittapäästöjen määrää. EU:n rikkidirektiivi astui voimaan vuoden 2015 alkupuolella leikaten meriliikenteen rikkipäästöt 0,1 %  läheisillä merialueilla. Tämä ohjaa näin ollen meriliikenteen polttoainevalintoja entistä vähäpäästöisempään vaihtoehtoon, maakaasuun. Nämä rajoitukset koskevat niin sanottua SECA – aluetta mihin kuuluvat Itämeri, Pohjanmeri sekä Englannin kanaali. Nämä rajoitukset astuvat myös voimaan muilla alueilla noin 10 vuoden sisällä. Suomesta povataan myös tulevaisuudessa LNG-klusteria. Tämä mahdollistaisi myös tulevaisuudessa teollisuuden entistä joustavamman maakaasunkäytön. On sanomattakin selvää että tarvitsemme entistä puhtaampia energiamuotoja. Uusiutuvien energiamuotojen rinnalla on maakaasulla erittäin tärkeä ja kasvava rooli myös tulevaisuudessa.

Konwell tunnetaan vahvasti höyry- ja lauhdejärjestelmä asiantuntemuksistaan. Tästä huolimatta on yritys läpi aikojen myös toiminut ongelmanratkaisijana sekä varustanut teollisuuden eri energia sektoreita ja prosessijärjestelmiä. Loppuvuodesta avaamme uuden koulutusohjelman nimeltä Liekki. Kurssilla opitaan tuntemaan erilaiset nestepolttoaineet ja energiakaasut sekä niiden laitevalintaan liittyvät ominaisuudet ja säädökset. Tutustu tästä kurssin sisältöön ja ilmottaudu, konwell.fi/fi/koulutukset.

Osallistumme myös nyt maaliskuussa järjestettävään Vaasa Gas Exchange tapahtumaan, tule morjenstamaan ja tutustumaan tarjontaamme, http://energyvaasa.vaasanseutu.fi/energyweek/vaasa-gas-exchange/.

Mukavaa alkavaa kevättä!