Höyryalan haasteet – tietotaidon esiintuominen
Tämän päivän kaventuneet henkilöresurssit kurittavat höyryalan osaamista kovemmalla kädellä kuin itse tuotteen valmistusosaamista.

Yhä harvemmasta yrityksestä löytyy niin sanottua höyrymiestä, höyry- ja lauhdeprosessien ymmärtäminen on jäänyt useissa tapauksissa ulkopuolisen kunnossapitofirman vastuulle. Kehittämisestä puhumattakaan.

Isossa kuvassa Suomesta puuttuu kokonaan ammatillinen foorumi koskien h&l-alaa. Höyry-sanan sisältävät rekisteröidyt yhdistykset liittyvät useimmiten höyrylaivoihin. Vertailuna esimerkiksi Kylmäyhdistys ry, joka on toiminut ja kokoontunut jo vuosien ajan menestyksekkäästi vaihtamaan ammatillisia näkemyksiä. Pitäisikö tässä meidän höyryihmisten aktivoitua? Onko sinulla ideoita asian eteenpäin viemiseksi? Kommentit ja sähköpostit ovat enemmän kuin tervetulleita. Höyryasioita kohtaan riittää mielenkiintoa, se on havaittavissa energia-alan tilaisuuksissa/koulutuksissa, joissa olen työni puolesta osallisena.

Höyry- ja lauhdealan tietoa on runsaasti saatavilla, myös kotimaisella kielellä. Haasteena tosin on tietojen hajanaisuus. Kirjoja, nettijulkaisuja ja koulutuksia on saatavana, muttei kootusti. Tätä puolta meidän höyryihmisten pitää kehittää. Motiva yhdessä yhteistyökumppaneiden – joihin myös Konwell kuuluu – on ottanut askelia energiatehokkaamman H&L-alan puolesta.

Motivan arvion mukaan suomalaisten teollisuuslaitosten höyry-lauhdesiirtojärjestelmien energiansäästöpotentiaali on 1,9 TWh eli noin 3 prosenttia teollisuuden käyttämästä höyrystä. Edelleenkin pienillä päivittäisillä ratkaisuilla ja teoilla ns. lattiatasolla voidaan saavuttaa isojakin säästöjä energiahävikkiin/-kulutukseen. Höyryn energiasiirron periaatteen ymmärtäminen on lähtökohta. Kouluttamalla henkilökuntaa sekä sisäisissä että ulkoisissa koulutuksissa, kannustamalla alihankkijoita puuttumaan epäkohtiin, toimimalla itse esimerkkinä/tiedon jakajana jne. on jo hyvä alku. Meillä laitetoimittajilla on oma roolimme tässä kokonaisuudessa, Konwell pyrkii tarjoamaan yhä kattavampia koulutuksia yhä useamman kanavan kautta.

Höyryalan epäkohtia on tietysti paljon enemmän, kun syvennytään detaljitasolle, mutta mielestäni pinnan alla kupliva tietotaito pitäisi saada tehokkaampaan jakoon. Vai mitä mieltä sinä olet? 

Muut lähteet: Motiva: Höyryalan toiminnan kehittäminen – keskustelutilaisuus

  • höyry
  • Konwell
  • lauhde
  • lauhdeketut
  • koulutus
  • energiansäästö
  • motiva
Bloggaajan muut kirjoitukset