Polttoainepuolella tulee ajoittain vastaan tilanne, jossa asiakas haluaisi ostaa firesafe-istukkaventtiilin. Itsekin haaveilin sellaisesta edellisessä työpaikassani asiakaspuolella. En ole kuitenkaan toistakymmentä vuotta kestäneen venttiiliurani aikana onnistunut vielä sellaista löytämään. Tässä kirjoituksessani selvitän syitä, miksei sellaista löydy ja mikä on paras korvaava vaihtoehto.

Venttiilivalmistajat ja -myyjät käyttävät metallitiivisteille venttiileille termiä ”inherently firesafe”. Suomenkielinen käännös on ”luontaisesti paloturvallinen”, joka toteutuu kyllä melko hyvin. Sanonnalla tarkoitetaan sitä, että venttiilissä ei ole mitään palavia tai sulavia osia, eikä välitilaa, joka voisi haljeta.

Miten venttiili saa Firesafe-sertifikaatin

ISO 10497:n ja API 607:n mukaisessa Firesafe-kokeessa venttiili instrumentoidaan, täytetään vedellä ja grillataan liekillä puoli tuntia. Tämän jälkeen venttiili sammutetaan vedellä. Lopuksi mitataan vuotoja. Venttiili ei saa missään nimessä vuotaa ulos. Välitilallisilla venttiileillä, kuten palloventtiileillä, välitilan tulee kokeen aikana vapauttaa ylipaine putkeen. Jos välitila ei vapauta painetta, sinne tulee liian korkea ylipaine, joka joko vuotaa ulos jakotasosta tai ratkeaa jostain. Pehmeätiivisteisen palloventtiilin tiivisteen kuuluu sulaa kokonaan palotestin aikana, jolloin venttiili tiivistää metallista toisiotiivistettä vasten. Jos tiiviste sulaa vain osittain, venttiili vuotaa holtittomasti läpi. Jotta tämä kaikki olisi virallista, tarvitaan ilmoitetun laitoksen tarkastaja valvomaan koetta.

Firesafe-testin toteuttaminen on kuitenkin melko kallista, koska tarvitaan järjestely, jossa venttiiliä voidaan turvallisesti paistaa ja sammuttaa. Lisäksi pitää hankkia kolmannen osapuolen tarkastaja valvomaan virallista koetta sekä järjestelmä, josta tarkastaja näkee lämpötilat ja mahdolliset vuodot.

Metallitiivisteisessä istukkaventtiilissä ei ole välitilaa eikä pehmeitä tiivisteitä, joten mahdollisia ongelmia on huomattavasti vähemmän kuin palloventtiilillä. Tämän vuoksi valmistajat eivät halua maksaa kallista hintaa kokeesta, jota pidetään tarpeettomana.

Miten voin varmistaa istukkaventtiilin paloturvallisuuden

Vaikka kaikkien metallitiivisteisten istukkaventtiilien sanotaankin olevan ”luontaisesti paloturvallisia”, kannattaa silti hankinnan yhteydessä pohtia muutamia seikkoja. Ensimmäisenä kiinnittäisin huomiota venttiilin yleiseen laatuun. Jos laatuasiat eivät ole kunnossa, millään muulla venttiilin ominaisuudella ei ole merkitystä. Huonolaatuinen venttiili on vähän kuin lähtisit rapakunnossa ilman minkäänlaista harjoitusta juoksemaan maratonia. Et voi tietää mikä paikka pettää ja koska. Et, vaikka olisit laittanut jalkaasi huippujuoksijan suunnittelemat kultaiset lenkkarit.

Toinen huomionarvoinen asia ovat tiivisteet. Kaikkein tärkein venttiilin ominaisuus tulipalon sattuessa on kuitenkin se, että venttiili ei päästä väliainetta putkesta ulos. Istukkaventtiilissä on kahdessa kohtaa pehmeää tiivistemateriaalia – karan tiivistyksessä eli poksissa sekä rintatiivisteessä. Tämän pehmeän tiivistemateriaalin on oltava grafiittia, jotta se ei sula palamisen aiheuttamassa korkeassa lämpötilassa. Karan tiivistyksen mekaanisesta rakenteesta on tehty hyvä ohje nimellä ”MSS-SP 120 - Flexible Graphite Packing System for Rising Stem Steel Valves”. Toinen tapa varmistaa karan tiivistyksen paloturvallisuus on käyttää palkeellista venttiiliä. Tällöin karan tiivistys on hoidettu molemmista päistään hitsatulla metallipalkeella, jolloin sen tiiveys ei ole enää lainkaan grafiitin varassa.

Rintatiivisteen kannattaa olla urassa, jotta se pysyy tukevasti aloillaan, vaikka kuumaan putkeen tulisi paineisku. Rintatiivisteessä on hyvä olla grafiitin lisäksi tukeva metallirunko. Tällaisia tiivisterakenteita ovat esimerkiksi spiraali- sekä kampaprofiilitiiviste. Varmista myös, että venttiilissä käytetyt pultit ja mutterit ovat painelaitekäyttöön standardoituja.

Seuraavaksi kannattaa miettiä venttiilin läpivuodon riskiä tulipalossa. Metallitiivisteisen venttiilin sulkuelimen vuoto lisääntyy tulipalossa materiaalien rajun lämpölaajenemisen seurauksena. Koska venttiileitä ei testata, sulkuelimen tiiveys tulipalossa jää parhaan arvauksen varaan. Sen voit kuitenkin varmistaa, että istukkarenkaassa ei ole mitään epämääräistä takatiivistystä. Istukkarengashan voi olla asennettu kiertämällä, prässäämällä tai hitsaamalla. Integroitu eli suoraan runkoon koneistettu ja pinnoitettu istukka tai tiivistehitsaus ovat tietysti varmimmat takatiivistykset, koska näissä ratkaisuissa ei tarvita koko takatiivistystä ollenkaan. Grafiittinen takatiiviste on myös ihan varteenotettava vaihtoehto, koska se kestää tulipalon kuumuutta hyvin. Olennaista onkin varmistaa, ettei takatiivistykseen ole livahtanut mitään muuta pehmeää materiaalia, kuten O-rengasta tai PTFE:tä. Tosin tässä voi palata siihen, että riittävän laadukkaassa toimitusketjussa sinulle ei yritetä myydä O-renkaalla takatiivistettyä venttiiliä paloturvallisena.

Konwellin valikoimasta paras luontaisesti paloturvallinen istukkaventtiili on saksalaisen ARI Armaturenin valmistama FABA®-Supra. Se on paljetiivisteinen istukkaventtiili integroidulla istukkarenkaalla. Lataa esite ja tutustu venttiiliin.