Viisi vuotta sitten päätimme kirjata ylös / dokumentoida yrityksemme arvot. Ja ennen kirjaamista kysyimme itseltämme luonnollisesti miksi. Miksi arvot tulee kirjata? Eikö vaarana ole, että kirjaamme peräkkäin hyvältä kuulostavia adjektiivejä kuten laadukas, luotettava ja rehellinen...

Kyllä. Se vaara on olemassa, mutta lähdimme savottaan toisesta näkökulmasta. Asiakkaamme näkökulmasta.
Ajattelimme, että on lopulta hyttysen surinaa, kuinka itse itseämme arvotamme, jos asiakkaamme näkevät meidät eri tavoin.

Olemme tehneet nyt 14 vuoden ajan joka toinen vuosi ns. laajan asiakastyytyväisyystutkimuksen, jossa kysymme mielipidettä kaikilta asiakasrekisteriimme kuuluvilta henkilöiltä. Kyselyssä perusrunko on aina sama, jotta näkisimme ns. perustrendin. Tämän lisäksi tilanteen mukaan vuosittain on  joitakin omia kysymyskokonaisuuksia, joissa haluamme asiakkaidemme äänen kuuluviin.
Pohjaamme arvomme ensi sijassa näihin tutkimuksiin, sekä muuhun asiakaspalautteeseen.

Ja sieltä nousee vuosi toisensa jälkeen yksi kärkeen: asiantuntemus.
Tämä on meille erityisen mieluisaa, sillä

ominaisuutena asiantuntemus on sellainen, jota esimerkiksi kilpailijan on vaikea kopioida.


Pauligin Juhla Mokka kahvimainoksia muistellen ammattilaisuutta, perehtyneisyyttä ja käden taitoja on hyvin monella alalla, mutta yhteisenä nimittäjänä niissä on pitkäjänteisyys. Meillä asiantuntemus pohjaa henkilöstön poikkeuksellisen pieneen vaihtuvuuteen, ja asiakkaidemme luona hankittuun kokemukseen teollisuuden eri prosesseista.

Kun arvojamme aikanaan kirjattiin ylös, yhdeksi alakohdaksi haluttiin nostaa ”viestin edelleen vieminen”.
Itse tulin Konwellin palvelukseen 1994 ja olen kiitollinen niille kaikille konemestareille, joita yritysten kattilalaitoksilla oli tuolloin vielä runsaasti. Ja heidän pyyteettömälle asenteelleen olla valmis jakamaan osaamistaan, tietotaitoaan. Tämä yhdistettynä Konwellin omaan tietotaitoon ja päämiesten antamaan koulutustukeen, oli kohtaisen helppo levittää siivet lentoon tälle itselleni silloin hyvin vieraalle toimialalle.

Asiantuntemuksen lisäksi asiakastyytyväisyyskyselyissä nousee toistuvasti vahvuuksiksemme myös palvelualttius ja laatu.
Palveluhalukkuudesta kirjoitin aikeisemmin blogissani ”Päiväni hengenpelastajana”.

”Viestin edelleen vieminen” tarkoittaa meille esimerkiksi teknistä konsultaatiota. Vastaamme enemmän kuin mielellämme asiakkaidemme teknisiin pohdintoihin,; autamme lähes päivittäin suunnittelutoimistoja mitoittamaan putkistoja oikein.
”Viestin edelleen vieminen” tarkoittaa meille informaation, tietotaidon avointa jakamista esimerkiksi kotisivuillamme (linkki) ja YouTube-kanavallamme Konwell Akatemia.  
Ja ”viestin edelleen vieminen” tarkoittaa meille koulutuspalveluita.

Asiantuntemukseemme pohjaten väitin taannoin blogissani, että järjestämme Suomen parasta höyry- ja lauhdekoulutusta. Pidän tästä väitteestäni kiinni.

Koronatauon jälkeen pidimme toukokuussa taas kolmipäiväisen höyryn ja lauhteen Labra peruskurssin,  joka ”myytiin” täyteen ilman myynti- tai markkinointitoimia. Koulutuksen jälkeisessä asiakaspalautteessa koulutettavat kertoivat, että suurin syy koulutukseen tulossa on kollegan vinkkaus hyvästä kurssista. Tätä pidämme kaikkein arvokkaimpana palautteena.

Osaamisemme on huomattu myös ns. virallisissa koulutuslaitoksissa kuten Taitotalo (entinen AEL), jossa käymme säännöllisesti luennoimassa asiantuntijan roolissa omasta ydinosaamisalueestamme.

Tulevat koulutustarjontamme näet kotisivuiltamme koulutusosiosta.

Lue tästä yrityksemme kaikki arvot. Kuten alussa mainitsin, arvon painoarvo on ensi sijassa yrityskulttuurissa, siinä arjen tekemisessä, minkä sekä itse, että myös ensi sijassa asiakkaamme näkevät. Siksi osa arvoista on kirjoitettu myös itsellemme. Ne taas pohjaavat työntekijöidemme arvioihin toiminnastamme, mutta palautuvat asiakasarvoihin sitä kautta, että henkilöstön hyvinvointi saa aikaan henkilökunnan pienen vaihtuvuuden, joka tuottaa asiantuntijuuden.