Varolevyn ja -pitimen ennakkohuolto
Varolevy eli murtolevy on painelaitteiden ja paineherkkien elementtien suoja. Kansan tajuisesti sitä voisi kuvata mekaaniseksi sulakkeeksi, joka pitää vaihtaa aina murtumisen jälkeen. Monesti esitetty kysymys on ennakkohuolto ja huoltoväli?

Ennen asennusta

Varolevy pitää tarkastaa ensimmäisen kerran jo pakettia avatessa. Jos levyssä on nirhaumia tai pienikin painautuma ei sitä saa laittaa prosessiin. Jos asennusvaiheessa levy kolhiintuu ei sitä saa laittaa käyttöön. Turvallisinta on hankkia levy ja esikiristetty pidin, jolloin vikaantumisalttiit työt voidaan tehdä jo verstaalla. Huom! Jos otat levyn pois pitimestä se pitää aina vaihtaa! Pitimen puruleuat pitävät levyn paikoillaan ja tiiviinä vain yhden asennuksen ajan. Pitimen voi ottaa laippojen välistä pois ja asentaa takaisin, kunhan itse pidintä ei löysätä. Ilman pidintä, suoraan laippojen väliin tulevissa levyissä, on aina vaara kolhiintumisille/väärille asennuksille. Esim. 0,2 mm ero laippatasoissa voi vaikuttaa murtopaineeseen.

 Erilaiset prosessit

Varolevy on usein metallin pala, jonka luvataan murtuvan esim.  +/-5 sisällä ilmoitetusta nimellismurtopaineesta, ilmoitetussa lämpötilassa. Prosessit ovat moninaisia, toisissa paine- ja lämpötilakuorma ovat tasaisia toisissa ei. Väliaine on joskus korrosioivaa joskus ei. Väliaine on liimaantuvaa tai ei. Väliaineen mukana on kiinteitä partikkeleita tai ei. Nestettä/kaasua. Asennusvirheitä, täydellisiä asennuksia. Levyn virumisia (laippojen välissä), tasaisuutta pitimessä. Toisaalla operointipaine on jatkuvasti lähellä maksimia toisaalla taas ei. Levyn jättöpuolelle voi kertyä haittatekijöitä tai ei.

Valmistajat eivät anna ohjetta kuinka usein levy pitää vaihtaa

Varolevyn vaihtoväli

Usein Sinä ja minä yhdessä valitsemme em. tilanteisiin ja juuri teidän prosessiin sopivan varolevyn. Tällöin levy kestää annetut olosuhteet. Tarkastellessa levyä ”yli ajan” se tulee joskus vikaantumaan – valitettavasti. Valmistajat eivät anna ohjetta kuinka usein levy pitää vaihtaa – tai no antavat. Säännöllisesti. Siksi sanotaankin, että joko sinä päätät varolevyn vaihtovälin tai sitten varolevy päättää. Oma suositukseni onkin tehdä kohteelle aina kriittisyysanalyysi. Tällöin tarkastellaan varolevypositiota osana laitosta. Tarkoituksena on tarkastella järjestelmällisesti, miten merkittävästä haitasta varolevyn murtuessa on kyse. Tässä tarkastellaan skenaarioita tuotannollisten-, taloudellisten-, ympäristö- ja henkilövahinkojen kannalta. Lisää kriittisyysanalyysistä LIEKKI-kurssillamme.

 

Yhtä kaikki, havaintojeni mukaan useat asiakkaat vaihtavat varolevyjä vuosiseisokkien yhteydessä. Toisaalta ei kriittisissä kohteissa annetaan levyn olla siihen saakka, että se murtuu. Sinä päätät.

Sinä päätät varolevyn vaihtovälin tai sitten varolevy päättää

Pitimen huolto

Vaihdettaessa uusi varolevy vanhaan pitimeen, pitää pidin tarkastaa. Laippoja vasten tulevat pinnat puhdistetaan ja tarkistetaan naarmuilta. Levyä vasten tuleva pinta tarkistetaan ja tarvittaessa puhdistetaan. Älä koskaan koneista itse pidintä, sillä voi olla vaikutusta nimellismurtopaineeseen.

Lisätietoja varolevyn hankintaa varten kirjoitin muistilistan edelliseen blogikirjoitukseen

Murtumisiin ?

 

  • varolevyt