Vuoden 2015 loppupuolesta haukkasi melko suuren osan Konwellin brändikäsikirjan päivittäminen. Nyt joku saattaa ajatella, että eikö teillä ole siellä mitään muuta tekemistä kuin funtsailla ja kirjailla joutavia brändejä, joilla ei ole toiminnan kanssa mitään merkitystä. Mutta kyllä niillä on.

Meillä tarve päivityksiin lähti kahdesta suunnasta. Toisaalta tuotevalikoimamme on kasvanut voimakkaasti ja toiminta muuttunut rajusti. Kun itse tulin Konwellille 1990-luvun alussa, olimme selkeä komponettikauppias höyry- ja lauhdepuolella. 2000-luvun taitteessa kasvoimme samalla segmentillä kokonaistoimittajaksi ja tämän vuosisadan alkupuoli on ollut laajentumista muille segmenteille, kuten prosessiväliaineisiin sekä LNG- ja gryo-puolelle. Kuitenkin Konwell ehkä vielä mielletään ”vain” höyry- ja lauhdeosaajana, mikä toki edelleen on toimintamme painopistealuetta.

No paitsi, että tuotevalikoima ja asiakaspinta ovat kasvaneet, niin samalla toiminta on saanut voimakkaasti syvyyttä, kun asiakkaiden toivomuksesta palvelut ovat saaneet yhä tärkeämmän osan. Sinänsä tämä on ollut meille mieluisa tie, kun yrityksemme menestys on aina perustunut korkealaatuisten tuotteiden ohella korkeaan henkilökohtaiseen tietotaitoon ja joustavaan palveluun. Mutta tämä ei enää riittänyt. Viime vuosina olemme kehittäneet voimakkaasti eritoten huolto- ja asennuspalveluitamme ja tämä kehitys jatkuu.

Brändäyksessä kaikki tämä tulisi saada näkyviin ja kunnianhimoisena tavoitteena on saada se myös visuaalisesti esiteltynä uusille nettisivuillemme, joiden toivotaan valmistuvan tulevan kesän aikana. Näin ollen brändikäsikirja on siis vain välivaihe tässä työssä, joka asiakkaillemme aikanaan näkyy visuaalisesti selkeämpinä, laajempina, mutta samalla helppokäyttöisempinä kotisivuina.

Se toinen puoli brändikäsikirjan laatimisessa oli puhtaasti sisäinen. Vuosien varrella Konwell on kasvanut muutaman hengen pienyrityksestä noin 30 henkeä työllistäväksi keskisuureksi yritykseksi. Pienelle yritykselle on ominaista, että yrityksen arvot ovat sisäänkirjattuja, intuition omaisia, jotka työntekijät tunnistavat automaattisesti. Yrityksen kasvaessa näin ei välttämättä enää ole. Tulee tarve kirjata arvot ylös.

Arvojen kirjaaminen oli verraten helppoa. Meillä on töissä edelleen se sama ydinryhmä, joka oli mukana perustettaessa yritystä vuonna 1982. Toisaalla muidenkin työntekijöiden työsuhteet ovat olleet huomattavan pitkiä. Edelleen vaakakupissa painavat olennaisina asiakkailta saadut palautteet, sillä kuten tiedetään, arvojen tulee olla totuudenmukaisia. Jos väitämme, että omaamme korkean tietotaidon ja olemme yrityksenä asiakkaittemme mielestä joustavia palvelussamme, olisi tuhoisaa itsensä pettämistä, jos asiakkaat eivät näitä arvoja tunnistaisi.

Mutta osa arvoista on puhtaasti sisäisiä. Brändityössämme henkilökunta pääsi itse kirjaamaan anonyymisti omia mielikuviaan työnantajastaan, Konwellista.

Syntyi arvo ”päästellään höyryjä”.

Ilahduttavaa oli, kuinka työntekijät nostivat tärkeäksi tekijäksi sen, että henkilökunta osaa välillä ottaa yhdessä rennosti. Syödä hyvin, ottaa pari tuoppia Beck´siä tahi digestiiviksi lasin grappaa. Nauraa ja viihtyä yhdessä. Se auttaa jaksamaan arjen haasteet ja kiireet. Se auttaa viihtymään työssä. Sen myötä työsuhteista tulee pitkiä ja sille pohjalle voidaan rakentaa se henkilökohtainen ammattitaito ja palvelualttius, jotka näkyvät arvoina asiakkaittemme silmissä.

Brändityön jalostuminen nettisivuille tulee etenemään kahdessa vaiheessa. Kesäkuussa 2016 tulemme julkaisemaan laajennetun version nettisivuistamme. Entisen yhden kategorian sijasta venttiilit on jaettu kolmeen kategoriaan käytettävän väliaineen perusteella: höyry ja lauhde, kaasu ja polttoaine sekä muut prosessiväliaineet. Uusia sivuja ja uusia päämiesesittelyjä on runsaasti, avaamme niitä yksitellen www-sivujemme ajankohtaista –osiossa sekä sosiaalisessa mediassa etenkin LinkedIn-,  Facebook– ja Twitter-tileillämme. Käykää peukuttamassa. Samoin näistä uutuksista on tulossa ja on jo ollut webinaareja, joista suuri on taltioitu jälkikäteen katsottavaksi.

Ja antakaa palautetta uusitusta sivustostamme: jouni.liimatainen(at)konwell.fi tahi missä tahansa mieleisessänne mediassa.

Suunnitelman mukaan kokonaan uudet www-sivut avataan syksyllä Tampereen Energia-messuihin mennessä – julkaisemme siellä myös uuden ilmeemme ja konkretisoimme brändäyksemme. Kippis sille.

 • blogiputkisto
 • höyry
 • Konwell
 • lauhde
 • lauhdeketut
 • asiantuntemus
 • asiakaspalaute
 • asiakastyytyväisyys
 • brändi
 • brändikäsikirja
 • brändilupaus
 • Gryo
 • Kryo
 • LNG
 • Beck´s