Kylmäsuojajärjestelmä

CP 8000-REG -järjestelmä valvoo ja säätää prosessikaasun lämpötilaa ja virtausta. Järjestelmä koostuu ohjauspaneelista, sulku- ja säätöventtiilistä, kahdesta magneettiventtiilistä sekä useammasta lämpötilasensorista sekä paineensäätöventtiilistä. Järjestelmästä on saatavilla myös yksinkertaisempi malli, jossa säätöventtiilin sijaan on toinen sulkuventtiili.

Järjestelmä asennetaan kryogeenien kaasutuksen (cold box) yhteyteen. Järjestelmän pääasiallinen tarkoitus on varmistaa kylmän pysyminen kylmän puolella. Lisäksi se säätää lämpötilaa ja virtausta. Jos lämpötila linjassa laskee sallitun lämpötilan asetusarvoa kylmemmäksi, järjestelmä antaa ensin hälytyksen. Jos lämpötila jatkaa laskuaan ohi toisenkin asetusarvon, järjestelmä sulkee linjan.

Järjestelmällä hallitaan esimerkiksi nestemäisen maakaasun (LNG) neste/kaasu-faasia. Järjestelmällä on
PED 97/23/EC hyväksyntä.