Paine-eroon perustuva mittaus nesteille ja kaasuille

Kun väliainetta kuristetaan, kasvatetaan samalla paine-eroa. Mittaamalla tätä paine-eroa ja suhteuttamalla se väliaineen tiheyteen ja käytettävään putkikokoon saadaan paine-eron avulla laskettua virtausmäärä.

Mittaus soveltuu nesteille, kaasuille ja höyrylle.

Etuna yksinkertainen rakenne

Paine-eromittaus on vanha, verraten yksinkertainen tapa virtausmittaukseen.

Edustamiemme BOPP&REUTHER ja METRA paine-erolaitteet voidaan toimittaa joko erillisasenteisina tai kompaktisti paine-erolähetin asennettuna suoraan mittalaippaan.

Laskutuskäytön mittauksissa käytetään pääsääntöisesti standardin SFS EN 5167 mukaisia mittaustapoja.

 

SFS EN 5167 standardin mukaiset mittaustavat ovat:

 • mittalaippa eli kuristuslaippa
 • virtaussuutin (ISA-1932)
 • venturisuutin
 • venturiputket

Standardi määrittää:

 • painerolaitteen rakenteen ja valmistustavan
 • virtausmäärän laskentayhtälön
 • paine-erolaitteiden purkauskertoimen eri aukkosuhteille ja mittaustavoille
 • laajenemiskertoimen kaasumaisille väliaineille
 • suorat osuudet ennen ja jälkeen paine-erolaitteen
   

Harvoissa prosesseissa paine ja lämpötila on vakaa. Tästä syystä pitää väliaineentiheys ρ kompensoida lämpötilan ja paineen perusteella. Kompensointi voidaan tehdä joko suoraan paine-erolähettimessä tai käyttää erillistä kompensointiyksikköä.

 

Metalli laajenee lämmetessä. Laskutuskäytön mittauksissa lämpötilamuutokset huomioidaan muuttamalla lämpötilamittausten perusteella paine-eromittarin virtausaukon kokoa, ennalta ohjelmoidun lämpölaajenemiskertoimen perusteella.

Optiona METRAn paine-erolähettimet ovat varustettavissa automaattisella nollapisteen kalibrointimodulilla. Tämä pidentää huomattavasti mittaustarkkuuden säilymistä ja vähentää laitteen kalibrointitarvetta.