Venttiilien turvalukitukset kaasuille ja polttoaineille

Vaikka operoinnin inhimillisiä virheitä ollaan saatu merkittävästi vähenemään kiinnittämälä huomioita työturvallisuuteen, niin edelleen sattuu vuosittain vakavia, jopa kuolemaan johtavia, onnettomuuksia.  
Puhutaan "hanskavirheistä". Ihmimillistä operointivirheistä. Esimerkiksi silloin, kun aletaan huoltamaan linjaa, jonka kuvitellaan olevan paineeton.

Näitä estämään on Yhdysvalloissa The Occupational Safety and Health Administrationin (OSHA) luoma ohjelma (The Control of Hazardous Energy Source Standard). Se toimii kansainvälisenä standardina onnettomuusriskien hallinnalle. Ohjelmasta on Suomeenkin tullut käyttökelpoinen käsite Lockout/Tagout. Missä Lockout tarkoittaa energian syötön sulkemista luotettavalla tavalla ja Tagout asian merkitsemisestä.

Kaasu- ja polttoaineprosesseja koskevat tässä kontektissa samat lainalaisuudet kuin teollisuusventtiileille yleensä. Ja variaatioita venttiilien lukitsemiseen ja merkitsemiseen on lukuisia yksinkertaisista ketjulukoista aina täydellisiin Interlock-turvalukituksiin ja niihin integroitaviin avaintenhallintajärjestelmiin. Blogissa Venttiilien turvalukitusmahdollisuudet avataan hieman tarkemmin näiden eri lukkovaihtoehtojen eroja. Blogissa Interlock-lukkolaitteiden uudet mahdollisuudet avaintenhallintajärjestelmien avulla avataan puolestaan kehittyneempiä tulevaisuuden visioita avaintenhallintaan.

Yksinkertaisimpia mm. ketjulukoilla varustettuja lukituksia löydät ohjelmistostamme osiosta Muut turvalukitukset. Edistyneemmät Interlock turvalukituksemme ovat puolestaan Sofis konserniin kuuluvien Smith Flow Controlin ja Netherlocksin valmistamia.
Konkreettinen ero Master Lock tyyppisillä, esimerkiksi vaijerilukoilla ja Interlock-lukitukisilla on se, että vaijerilukko, toisin kuin Interlock, ei takaa venttiilin auki-kiinni asentoa. Lisäksi vain Interlockilla voidaan luoda venttiilisekvenssejä, eli järjestelmiä missä venttiilit on pakko operoida ennalta sovitussa järjestyksessä. Tästä seikkaperäisemmin Interlock-alasivulla.

Sofiksella on ylipäätään laaja valikoima erilaisiin prosessiturvallisuuteen ja operointiin liittyviä laitteita.
Turvalliseen operointtin on saatavissa venttiilien manuaalinen kaukokäyttölaite Flexi Drive ja raskaiden venttiilien operointiin tarkoitettu EasiDrive operointityökalu. Molemmista erinomaisia referenssejä Suomesta.

VPI rajapaketti monikierrosventtiileille on laite, mikä antaa rajatiedot istukka- ja luistiventtiileille eli mailleille joille perinteisesti on ollut vaikea saada luotettavaa asentotietoa.