Säiliöiden hengitysventtiilit

Suurten terminaalisäiliöiden sisällä tapahtuu ulkoilman lämpötilan muutoksen seurauksena jatkuvaa paineen nousua ja laskua. Samoin tapahtuu, kun säiliöitä lastataan tai puretaan. Näitä paineenvaihteluita tasoitetaan ns. hengitysventtiileillä eli yli- ja alipaineventtiileillä. Näiden venttiilien asetuspaineet ovat tyypillisesti vain muutamia kymmeniä mbareja.

PROTEGO hengitysventtiilit voidaan asentaa säiliön päälle, jolloin se hengittää ulkoilmaan ja ottaa sieltä myös korvausilman tai linjaan, jolloin ulospuhalluskaasut johdetaan esimerkiksi keruusäiliöön.

Venttiilit on mahdollista saattaa kokonaan höyrysaatolla niin, että esimerkiksi rikki- tai bitumisäilöiden ulospuhalluskaasut eivät härmisty venttiililautaseen vaan ne saadaan puhallettua kaasuna ulos.

Etua korkeanousuisesta lautasrakenteesta

Kilpailuetuna PROTEGOn mallistossa on korkeanousuinen lautasrakenne, jonka ansiosta venttiili voidaan asettaa aukemaan vain 10% ennen kuin sen tulee olla täysin auki. Ns perinteisissä malleissa venttiili alkaa aueta jopa 25% ennen täyttä aukioloaan. Kun perinteisen venttiilin alkaessa jo puhaltamaan kaasuja ulkoilmaan, niin korkeanousuisen rakenteen ansiosta PROTEGO venttiili pysyy kiinni. Esimerkiksi käytettäessä typetystä, on tärkeää, ettei kallista typpikaasua ajeta turhaan ulkoilmaan.

Hengitysventtiilit voivat olla erillisiä yli- tai alipaineventtiileitä tai niiden yhdistelmiä.

Lisätietoa videoista ja webinaarista

Webinaarissamme Säiliöiden hengitysventtiilit vielä hieman perusteellisemmin.

Hengitysventtiilit voidaan varustaa myös integroidulla liekinestimellä.

Sisäisessä koulutuksessa Protegon testialueella Braunschweigissa Saksassa teimme testin, jossa ylipaineventtiili hengitti syttyvää kaasuseosta ulkoilmaan ja kipinä sytytti kaasuseoksen.
Katso kuinka kävi.

Pienempien ali-ja alipaineventtiilien osalta meillä on oma tuotesivu.