Paineen ja lämpötilan mittaus

Paineen ja lämpötilan mittaukset ovat usein prosessien perusinformaatioita. Tietoa halutaan nopeasti siitä, vastaavatko arvot prosesseille asetettuja arvoja vai onko järjestelmässä mahdollisesti häiriö.

Erityisesti kaasumäärämittausten tilavuusmuutoksissa m3 - Nm3 on tarkka paineen ja lämpötilan mittaus tärkeää. Tämä varmistaa laskennan oikeellisuuden. 

Paineen ja lämpötilan mittaukseen toimitamme paikalliset, mekaaniset mittarit sekä lähettimet mittaustuloksen välittämiseen säätimelle tai automaatiojärjestelmään.