Asiantuntijakurssi Gestra Bremenissä

Kurssilla käydään läpi höyryn ja lauhteen ominaisuudet, h&l järjestelmät ja lauhteenpoistolaitteet. Erikoislaboratorioissa nähdään putkiston ja laitteiden sisällä tapahtuvia fysikaalisia ilmiöitä.

Hyödyt ja sisältö

Höyryn ja lauhteen ominaisuuksien ymmärtäminen auttaa prosessihäiriöiden syy-seuraussuhteiden hahmottamisessa. Höyryn optimaalinen hyödyntäminen näkyy energiataseessa ja hyötysuhteessa. Koulutuksessa nähdään omin silmin mm. putkiston sisällä tapahtuvia vesi-iskuja ja niiden syntymekanismeja. Koulutuksessa demonstroidaan myös höyryn kosteusprosentin karkaaminen ja sen aiheuttamat häiriöt höyryprosessiin.

Kaksipäiväisessä koulutuksessa syvennetään tietoja höyry- ja lauhdejärjestelmän häiriöitä aiheuttavista tekijöistä. Oppimista tukee Gestran koulutustarpeisiin rakennettut erittäin havainnollistavat erikoislaboratoriot. Teoriaopetuskieli on suomi, laboratorio-osuuksissa englanninkielinen opetus tulkataan suomeksi.

Laboratorioharjoitukset Saksassa

  • Lasilaboratoriossa – lasista valmistetuista putkissa, venttiileissä, höyrynkehittimessä, lämmönsiirtimessä ja lauhteenkeräyssysteemissä – nähdään selkeästi höyryn ja lauhteen fysikaalisia ilmiöitä ja prosessin toimintaa erilaisissa häiriötilanteissa. Harjoituksissa kokeillaan erilaisia prosessimuuttujia, ja nähdään niiden suraukset.
  • Korkeapainelaboratoriossa havainnollistetaan lauhteenpoistimien toimintaa sekä soveltuvuutta erilaisille prosessimuutoksille. Demonstroidaan lauhteenpoistintyypit ja niiden kunnossapitomittaaminen.
  • Lauhteenpoistimien testaukseen ja laadun valvontaan tutustutaan kolmannessa osuudessa. Näet kaikki valmistus- ja testausvaiheet alusta loppuun saakka.

Koulutuksesta hyötyvät

Energia-alan ammattilaiset, joilla on perusosaaminen höyry- ja lauhdeasioista. Koulutus sopii niin ammattiasentajalle kuin teollisuuslaitoksen asiantuntijalle – kaikille, jotka työssään ottavat kantaa yrityksen höyryjärjestelmään.

Lisäinformaatio

Voit lukea vuoden 2018 kurssipalautteen yhteenvedon linkin lautta. Alla koulutuksen koostevideo ja muutama tunnelmapala.


Hinta sisältää lennot, kuljetukset Saksassa, majoitukset, ruokailut ja kurssimateriaalin. Hinnat ovat voimassa, kun ilmoittautuminen tehdään 2 kuukautta ennen kurssia. Tämän jälkeen hinnat määräytyvät lentolippuhintamuutoksen mukaan. Viimeinen ilmoittautumispäivä 1 viikko ennen kurssin alkua.

  • GESTRA AG, Bremen, Saksa
  • 21.5.2024–23.5.2024
  • 3 päivää
  • henkilö 2 730 €
    + alv 24%
Kouluttajat
Ville Autio
Aluemyyntipäällikkö Keski- ja Pohjois-Suomi