ORC-matalalämpövoimalaitos

ORC-matalalämpötekniikka perustuu jätelämmön talteenottoon ja tätä kautta vihreän hajautetun sähkön tuotantokonseptiin, jolla voidaan parantaa teollisuuden energiantuotantoa sekä käytön kustannustehokkuutta.

Teknologian perustana on perinteisen höyryturbiinin toiminta. Korkeapaineisen vesihöyryn entalpia muutetaan mekaaniseksi voimaksi, joka turbiinin avulla pyörittää generaattoria. ORC-tekniikassa käytetään orgaanista väliainetta, jonka höyrystymislämpötila on vettä alhaisempi. Näin energianlähteeksi on valjastettu teollisuudessa syntyvä alhainen hukkalämpö.

Polttoaineina voivat toimia biomassat, jätteet, eri prosessien hukkalämpö kuten matalapainehöyry, kuuma vesi ja maalämpö sekä muut riittävän lämpötilatason omaavat lämmönlähteet. Lämpötilatasot ovat 70 – 150°C ja modulikoko  10 kwe – 5 Mwe.

Orgaaninen väliaine, joka kiertää suljetussa järjestelmässä, on ympäristölle vaaraton, palamaton sekä myrkytön. Väliaine ei myöskään aiheuta ongelmia turbiinissa ja voitelee liikkuvia kohteita paremmin kuin vesi.

Mistä ORC – tekniikan ”polttoaine”

Hukkalämpökohteet:

  • Moottorit, (kaasu, biokaasu, diesel)
  • CHP- laitokset
  • Matalapainehöyry (hukkalämpö)
  • Teolliset prosessit: Teräksentuotanto, lasituotanto
  • Palamisprosessit: (Biopolttoaineet, jätteenpolttolaitokset)
  • Petrokemia
  • Voimalaitokset

Maalämpökohteet, kaukolämpö

Nesteet ja kaasut

Yhteyshenkilöt

Tom J. Heinänen
Hallituksen puheenjohtaja
Kai Heinänen
Varatoimitusjohtaja
Matti Toikka
Tekninen asiantuntija