UUSI neste- ja kaasupolttoainekurssi LIEKKI
KONWELL-koulutustarjontaa täydentää uusi LIEKKI-kurssi.

Se on tiivis peruskoulutuspaketti,  jossa opitaan tuntemaan erilaiset nestepolttoaineet ja energiakaasut sekä niiden laitevalintaan liittyvät ominaisuudet ja säädökset. Koulutusohjelmaan on sisällytetty tietoa perinteisempien polttoaineiden lisäksi myös LNG:stä, uudenaikaisista biopohjaisista kaasuista sekä alkoholeista. Koulutuksen käyneet tuntevat polttoaineet sekä niiden hallintaan tarvittavat venttiilit, mitta- ja turvalaitteet.

ATEX- direktiivi muuttui – mitä se tarkoittaa?

Uusi räjähdysvaarallisten tilojen ATEX-laitedirektiivi astui voimaan 20.4.2016. Koulutuksessa käydään läpi olennaisimmat muutokset ja annetaan viimeisimmät ohjeet turvalliselle laitevalinnalle.

Kenelle

Koulutus on suunnattu energiakaasujen ja polttoaineiden kanssa työskenteleville käytönvalvojille, operaattoreille, suunnittelijoille ja kunnossapitohenkilöille.

Koulutus on rakennettu siten, että melko kevyilläkin perustiedoilla voi tulla mukaan. Aiheita käsitellään kuitenkin niin yksityiskohtaisesti, että myös pidempään alalla toimineet saavat itselleen uutta tietoa.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on syventää osallistujien ymmärrystä energiakaasu- ja nestepolttoainejärjestelmistä sekä niissä käytettävistä laitteista. Syvempi osaaminen auttaa heitä kehittämään työympäristöään entistä laadukkaammaksi, turvallisemmaksi ja tuottavammaksi.

Koulutuspäivät:                 9.-10.11.2016
Ohjelma:                            katso tarkempi kurssiohjelma
Paikka:                               Oy Konwell Ab, Ruosilantie 10, 00390 Helsinki

 

Ilmoittautumiset kaija.airaksinen(at)konwell.fi , p. 09 89464818

Yhteyshenkilö

Matti Toikka
Laatupäällikkö