Nestekaasusäiliöiden varojärjestelmät EN14071 standardin mukaisiksi
Tukes kirjoittaa: "Nestekaasusäiliötä on Suomessa noin 1400 kpl. Näistä arviolta 500-700 säiliössä on varoventtiiliratkaisuja, jotka eivät ole nykyisten eurooppalaisten standardien mukaisia."

EN 14071 standardin tarkoituksena on estää "hanskavirheet" eli varmistua siitä, että otettaessa varoventtiili huoltoon se on varmasti paineeton ja samalla toinen varoventtiili on käytössä.

Edustamamme Smith Flow Control valmistaa Interlock-lukkolaitetta, jolla venttiilien operointi voidaan sarjoittaa niin, että yllä mainittu hanskavirheen mahdollisuus voidaan eliminoida.
Lisää Interlock sarjoituksesta tästä linkistä.

 

Yhteyshenkilö

Jouni Liimatainen
Markkinointipäällikkö