Neste ja Konwell energiansäästötalkoisiin
Neste Oil Oyj on aloittanut Suomen tuotantolaitoksillaan hankkeen, jonka tarkoituksena on prosessien energiatehokkuuden parantaminen. Yhtenä tällaisena kohteena on laitosten höyry- ja lauhdesiirtojärjestelmät.

Porvoon ja Naantalin tuotantolaitoksilla on arvion mukaan 15.000 lauhteenpoistinta. Valtaosa näistä on höyryn saattolinjojen vesityksiä, mutta laitoksilta löytyy myös lukuisia höyryn linjavesityksiä sekä lämmönvaihtimien vesityksiä. Lauhteenpoistimet sijaitsevat usein ulkona, mikä olosuhteissamme asettaa erityisen haasteen laitteille.

Neste onkin valinnut GESTRAn eri malliset lauhteenpoistimet varastonimikkeekseen, sillä niiden elinkaaren hinta on todettu parhaaksi.

Konwell energia-asiantuntijana

Tätä taustaa vasten oli luontevaa, että Konwell kutsuttiin laitetoimittajan edustajaksi mukaan etsimään potentiaalisia energiasäästökohteita nimenomaan höyry- ja lauhdesiirtojärjestelmistä.

Ensimmäisessä vaiheessa Konwell mittasimme ja kartoitimme Naantalin tuotantolaitoksen prosessialueen lauhteenpoistimet. Työkäsitti 2.300 lauhteenpoistinta ja se suoritettiin viikoilla 46-48. Kuntokartoituksen yhteydessä huolsimme vialliset lauhteenpoistimet.

30.11.2011 Porvoossa pidettiin energiaseminaari, jonka yhteydessä kävimme läpi rakentavassa hengessä jalostamon energiaprosesseja. Säännöllisten lauhteenpoistinhuoltojen lisäksi agendalle nousivat mm. eristysten parantaminen, vuotojen korjaaminen, paisuntahöyryn talteenotto ja lauhteen palauttaminen.

7.12.2011 projektia jatkettiin toisesta näkökulmasta, kun Naantalin jalostamolla lauhteenpoistinkartoituksen palauteseminaarin. Siinä esitelimme laaditun mittausraportin kuntoarvioineen sekä toimme pöydälle muita kartoituksen aikana kirjattuja havaintoja alueen prosesseista. Yhdessä voitiin todeta, että kriittisestikin laskien tällaisen kuntokartoituksen takaisinmaksuaika on hämmästyttävän lyhyt, vain pari kuukautta.

Korjaamopäällikkö Ari Tamminen Neste Oil Oyj, Naantali jalostamolta kiteyttikin seminaarin annin toteamalla yksinkertaisesti "loistava seminaari".

Seuraavassa vaiheessa suorittamme vastaavan kuntokartoituksen Porvoon tuotantolaitoksen 2. höyry- ja lauhdejärjestelmässä, jolloin saamme lisäsyvyyttä ja –materiaalia konkreettisten energiaa säästävien toimien esittämiseen koko jalostamon mittakaavassa.

Lue lisää mittauspalveluistamme tästä linkistä.

Yhteyshenkilö

Jouni Liimatainen
Markkinointipäällikkö